Is het nog steeds toegestaan om een borg of bankgarantie te eisen?

"Ik ben op zoek naar een huurwoning en de verhuurder vraagt een waarborgsom. Is dit nog toegestaan en wat als ik de waarborgsom te hoog vind?"


Bij het huren van een woning kan een verhuurder om een waarborgsom of bankgarantie vragen. Dit is nog steeds toegestaan, maar er zijn wel regels waar je rekening mee moet houden. Lees verder voor meer details!

Wat is een waarborgsom?

Een waarborgsom, ook wel borg genoemd, is een garantie voor de verhuurder. Het dient als een financiële zekerheid voor het geval er aan het einde van de huurperiode schade is of huurachterstand. Deze waarborgsom krijg je normaal gesproken terug aan het einde van je huurcontract, mits alles in orde is.

Hoe hoog mag een waarborgsom zijn?

De hoogte van de waarborgsom is aan regels gebonden. Voor huurcontracten getekend na 1 juli 2023, mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur bedragen. Voor oudere contracten geldt een maximum van drie maanden. Dit is vastgelegd in Artikel 261b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Alles over de beperking op de hoogte van de waarborgsom, lees je in deze blog!

Bankgarantie als alternatief

Sommige verhuurders accepteren een bankgarantie in plaats van een waarborgsom. Dit komt minder vaak voor, maar is een mogelijkheid. Let op: bij een bankgarantie zijn er jaarlijks administratiekosten voor de huurder en kun je geen rente bedingen. In de praktijk komt het vragen naar een bankgarantie in plaats van waarborgsom echter vrijwel niet voor.

Lees ookWaar vind ik de wettelijke bepalingen over huurrecht?