Verschillende huurwoningen naast elkaar met donkere wolken er boven.

De waarde van huurwoningen neemt af door hoge rente en nieuwe regels

08 december 2023

Laatste update: 22 maart 2024

Volgens vastgoedexperts van de ABN AMRO zal de waarde van huurwoningen dit jaar en aankomend jaar dalen. De plannen van de overheid om de huurprijzen strenger te reguleren zullen, volgens de bank, flinke gevolgen hebben waardoor het financieren van huurwoningen ingewikkelder wordt. 

Inhoudsopgave

  Wat zijn de plannen van de overheid?

  In de afgelopen zes jaar is het aantal woningen in de particuliere vrije huursector in Nederland bijna verdubbeld, van 260.000 in 2015 naar meer dan 500.000 in 2021. Opmerkelijk genoeg zijn de huurprijzen hierdoor niet gedaald, maar juist aanzienlijk gestegen. Deze jaarlijkse huurverhoging is niet gekoppeld aan de woningkwaliteit, aangezien verhuurders volledig vrij zijn om de huurprijs te bepalen.

  Lees ook: Hoe de nieuwe Huurplafondwet huurders juist in de knel brengt.

  Wet Betaalbare Huur

  De kern van de Wet Betaalbare Huur is gericht op het toekennen van maximale huurprijzen aan een groter deel van de huurmarkt. Verhuurders riskeren binnenkort een bestuurlijke boete als ze een hogere huurprijs vragen.

  Puntenstelsen verhoogd

  Het puntenstelsel wordt verhoogd van 148 naar 186 punten, en daarnaast wordt de maximale huurprijs beïnvloed door het energielabel van een woning. Woningen met een slecht energielabel worden goedkoper, terwijl woningen met een goed energielabel juist duurder worden.

  Waardedaling van huurwoningen

  Deze Wet Betaalbare huur gaat veel invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van huurwoningen. Wanneer de overheid een maximum stelt aan huurprijzen, kan dit namelijk het rendement voor verhuurders en beleggers verminderen. Dit kan hen ontmoedigen om te investeren in nieuwe huurwoningen of juist aanmoedigen om de huurwoningen te verkopen.

  Een bezorgde man met een telefoon aan zijn hoofd.

  Hoewel dit misschien leidt tot een toename van koopwoningen, komt de huurmarkt juist nog verder onder druk te staan. Deze onzekerheid bij investeerders over verhuurregels en de hoge rente, maakt het verhuren van woningen voor verhuurders minder aantrekkelijk en onzeker. Om deze reden verwacht ABN AMRO dit jaar een waardedaling van 11 procent en volgend jaar nog eens 5 procent. 

  Grote investeerders

  Grote investeerders in Zweden en Canada lieten de afgelopen maanden volgens NU.nl al duizenden huurwoningen te willen verkopen. Ze gaven daarbij aan dat de nieuwe huurregels daar een invloed op hebben. Het is nog onduidelijk of deze verkochte huurwoningen door de nieuwe eigenaren ook weer worden verhuurd of dat de woningen van de huurmarkt verdwijnen doordat de nieuwe eigenaren hier zelf komen te wonen.