Aangezicht van huizen aan de overkant van een gracht met bomen voor het huis die blad hebben.

Woning huren of verhuren in 2024: dit gaat er veranderen

02 januari 2024

Laatste update: 22 maart 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Met het begin van het nieuwe jaar treden vanaf 1 januari aanzienlijke veranderingen op in de woningmarkt. Niet alleen voor degenen die overwegen een woning te kopen, maar ook voor huurders. Daarom hebben we de belangrijkste punten die veranderen voor huurders op een rijtje gezet.

Inhoudsopgave

  1. Nieuwe regels huurtoeslag 2024

  Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid die bedoeld is om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van hun huurkosten. In 2024 wordt deze huurtoeslag verhoogd, wat resulteert in een maandelijkse toename van ruim 30 euro voor alle ontvangers van huurtoeslag.

  Een lachende vrouw aan tafel met haar laptop open terwijl er geld naar beneden dwarrelt

  2. Voorrang bij gemeentes

  Vanaf 1 januari krijgen lokale inwoners binnen een gemeente voorrang bij het huren van een woning. Dit maakt het eenvoudiger voor hen om een woning te bemachtigen in vergelijking met mensen van buiten de gemeente.

  Bovendien hebben gemeenten de mogelijkheid om voorrang te geven aan personen met cruciale beroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Hoewel dit in sommige gemeenten al mogelijk was, maakt nieuwe wetgeving deze praktijk nu toegankelijker.

  Bekijk ook: Huurprijzen sociale sector gaan fors omhoog.

  3. Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

  In het komende jaar zijn alle gemeenten verplicht om een meldpunt in te stellen voor ongewenst verhuurgedrag. Huurders kunnen hier hun klachten indienen over het gedrag van hun verhuurder. Deze maatregel vergemakkelijkt het voor de gemeente om actie te ondernemen wanneer er sprake is van schending van regels.

  Een vrouw met een headset op aan haar bureau kijkt angstig

  4. Huurprijsstijging vrije sector

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de huurprijzen in de vrije sector vanaf januari met 5,5 procent mogen stijgen. Deze verhoging is van toepassing op diverse typen woningen, waaronder zelfstandige woningen, appartementen, studio's en de ligplaatsen van woonboten.

  Wil je meer weten over deze prijsstijging? Bekijk dan ook: Huurprijs vrije sector mag met 5,5% stijgen vanaf januari.

  De beslissing om de huurprijzen te verhogen vanaf januari is gebaseerd op de inflatiecijfers van december 2022 tot december 2023, die een stijging van 4,5 procent laten zien. In overeenstemming met deze inflatie mogen verhuurders standaard 1 procent aan de huurverhoging toevoegen.

  5. Weeskinderen mogen in huurwoning blijven

  Jongeren krijgen meer mogelijkheden om in de huurwoning van hun overleden ouders te blijven wonen. Eerder werden weeskinderen vaak gedwongen om het huis te verlaten na het overlijden van hun ouder(s). Nu is het toegestaan om het huurcontract van de ouders over te nemen tot de leeftijd van 28 jaar. Houd er rekening mee dat deze regeling alleen van toepassing is op huurders bij een woningcorporatie.

  Overzicht voor huurders en verhuurders

  De volgende nieuwe wetten gaan in per 1 januari:

  • Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving bundelt 26 voorheen losstaande wetten en heeft betrekking op de ruimtes waarin mensen leven en werken. Wanneer je als huurder plannen hebt om aanpassingen te doen aan je woonruimte, zoals een renovatie, dan krijg je te maken met de bepalingen van de Omgevingswet. Dit geldt ook wanneer externe partijen wijzigingen willen aanbrengen in je directe leefomgeving.
    
  • Met ingang van 1 januari 2024 is eveneens de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) van kracht geworden. Deze regelgeving, die een onderdeel vormt van de Omgevingswet, streeft ernaar de bouwkwaliteit te verhogen en de rechtspositie van de opdrachtgever te versterken. In het verleden beperkte de controle op bouwprojecten zich tot een eenmalige toetsing voorafgaand aan de start van het project, zonder verdere toezicht tijdens de bouw. De Wkb introduceert een doorlopend controlemechanisme gedurende het bouwproces, wat resulteert in betere woonomstandigheden voor toekomstige bewoners.

  Veranderingen voor huurders
   

  • Een recente aanpassing in de Huisvestingswet maakt het voor gemeenten mogelijk om prioriteit te verlenen aan lokale bewoners die een huurhuis zoeken, boven mensen van buiten de gemeente. Daarnaast kunnen gemeenten kiezen om essentiële beroepen zoals onderwijzers, zorgpersoneel en politiefunctionarissen voorrang te bieden, met als doel de leefbaarheid binnen de gemeenschap te waarborgen.
    
  • Beginnend op 1 januari 2024, zal de regering de huurtoeslag maandelijks met meer dan € 30 verhogen voor iedereen die deze toeslag ontvangt. Dit initiatief is bedoeld om financiële steun te bieden aan gezinnen met een beperkt inkomen.
    
  • Met ingang van het nieuwe jaar worden de criteria voor het verkrijgen van huurtoeslag aangepast, waaronder nieuwe inkomens- en huurgrenzen. Personen met een jaarinkomen tot € 47.700 kwalificeren zich nu voor een sociale huurwoning met een huurprijs die niet hoger is dan € 879,66. In veel gevallen betekent dit dat zij eveneens aanspraak kunnen maken op huurtoeslag, die zij zelf dienen aan te vragen.
    
  • Beginnend op 1 januari 2024, wordt het voor elke gemeente een verplichting om een loket in te richten voor het melden van ongewenste praktijken in de verhuursector. Als huurder kun je bij dit loket terecht voor het stellen van vragen of het indienen van klachten betreffende jouw verhuurder.
    
  • Vanaf 1 januari 2024 tot mei van hetzelfde jaar is er een maximale huurverhoging van 5,5% toegestaan in de vrije sector. Dit is een maatregel om de betaalbaarheid van huurwoningen te waarborgen en de snelle stijging van huurprijzen te beperken. Deze toegestane verhoging wordt berekend aan de hand van de inflatie of de gemiddelde ontwikkeling van CAO-lonen, waarbij het lagere van de twee als basis dient, vermeerderd met een extra 1%. Dit betekent dat een inflatie van 4,5%, plus een extra procent, leidt tot de vastgestelde verhoging van 5,5%.
    
  • Per 1 januari 2024 wordt de huurbescherming voor weeskinderen tussen 16 en 28 jaar in woningen van woningcorporaties versterkt door de invoering van het wetsvoorstel Huurbescherming weeskinderen. Dit houdt in dat deze jongvolwassenen het recht behouden op hun huurcontract tot de leeftijd van 28 jaar. Daarnaast wordt voor weeskinderen tot 23 jaar de huur verlaagd naar het niveau van de huurtoeslaggrens, en ook voor weeskinderen tussen 23 en 27 jaar die recht hebben op huurtoeslag wordt de huur verminderd. Een woningcorporatie kan het huurcontract pas beëindigen als de wees van 28 jaar of ouder toegang heeft tot een passende alternatieve woning.
  Terug naar het overzicht