Urgentie

In het kader van woningen verwijst "urgentie" naar de mate van dringendheid of prioriteit die wordt gegeven aan bepaalde situaties of personen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Het wordt gebruikt om vast te stellen welke mensen voorrang krijgen bij het toewijzen van beschikbare woningen.

Een urgentieverklaring kan worden verleend aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden en dringend een andere woning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dakloosheid, huiselijk geweld, gezondheidsproblemen of andere ernstige omstandigheden die het wonen in de huidige woonsituatie onhoudbaar maken.

Wanneer krijg je urgentie

Of je recht hebt op urgentie, is afhankelijk van de huisvestingsverordening van je gemeente. Sommige gemeentes hebben hierin een urgentieregeling vastgelegd en dat houdt in dat mensen onder bepaalde voorwaarden recht hebben om versneld een woning te huren. Ze hoeven dan niet op de wachtlijst zoals de rest van de mensen die ingeschreven staan bij de woningcorporatie, maar krijgen een streepje voor. Dit kan zijn door een betere positie bij een loting of door extra punten te krijgen. Het is per gemeente verschillend welke mensen recht hebben op urgentie. Zo kunnen het ouders van minderjarige zijn die na de scheiding dakloos worden of mensen die na een hersenbloeding niet meer trap kunnen lopen. Om erachter te komen of jij recht hebt op urgentie, kun je de huisvestingsverordening opvragen bij je gemeente.

Urgentie aanvragen

Als je denkt recht te hebben op urgentie, kun je de urgentieverklaring aanvragen bij je gemeente. Zij zullen dan kijken of je inderdaad recht hebt op urgentie. Is dat niet het geval, dan zul je gewoon op je beurt moeten wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning via de woningcorporatie.

Geen urgentie, maar wel snel huren?

Heb je geen urgentie, maar wil je wel graag snel een huis huren? Je kunt via Huurstunt direct in contact komen met verhuurders die een woning verhuren in jouw omgeving. Meld je vandaag nog vrijblijvend aan en kijk welke woningen op Huurstunt aangeboden worden. Het zijn woningen voor ieder budget en in elke stad, dorp en gemeente. Snel een woning huren, regel je via Huurstunt.