Sleutelgeld

Sleutelgeld is een term die wordt gebruikt om een vergoeding aan te duiden die betaald wordt aan een huurder of bewoner van een woning in ruil voor het overhandigen van de sleutels aan de nieuwe huurder of eigenaar. Het wordt vaak toegepast bij de overdracht van een huurwoning of bij de verkoop van een woning.

Het sleutelgeld is een bedrag dat betaald wordt als een soort "beloning" voor de huurder of bewoner, omdat deze bereid is om de woning te verlaten en de sleutels over te dragen aan de nieuwe huurder of eigenaar. Het kan gezien worden als een vorm van compensatie voor het ongemak van het verhuizen en het zoeken naar een nieuwe woning.

Bij aanvang van een huurcontract zul je altijd allerlei kosten op het contract zien staan. Eén van deze kosten kan genoemd worden onder de noemer ‘sleutelgeld’. Het is vaak onduidelijk wat hieronder verstaan wordt en of dit wel is toegestaan. Om orde te scheppen in de chaos zocht Huurstunt voor jou uit wat sleutelgeld precies is en of het toegestaan is om dit te vragen.

Wanneer wordt sleutelgeld gevraagd?

In Nederland wordt sleutelgeld gevraagd door de verhuurder of de oude huurder. Door het vragen van dit geld hopen zij extra geld ter verdienen aan de verhuur of verhuizing. De term sleutelgeld wordt tegenwoordig niet vaak letterlijk op het contract gezet. Vaak worden ze genoteerd als ‘administratiekosten’, ‘registratiekosten’ of ‘contractkosten’. Uiteraard is het toegestaan dat de verhuurder een beetje geld vraagt voor het opstellen van het contract, maar vaak zijn deze kosten zo hoog dat ze toch gerekend kunnen worden onder sleutelgeld.

Door de huurder kan er eveneens sleutelgeld gevraagd worden aan de nieuwe huurder. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van ‘overnamekosten’. Dit is een bedrag dat betaald dient te worden voor de overname van een vloer, gordijnen of andere zaken. Deze kosten zijn dan vaak niet in verhouding, maar worden wel als voorwaarde genoemd voor de huur van het appartement.

Bemiddelingskosten

Een andere vorm van sleutelgeld, zijn de onterechte bemiddelingskosten. Dit zijn kosten die door een verhuurder gerekend worden aan de huurder, terwijl de makelaar ook betaald wordt door de verhuurder. Het dienen van twee heren is in Nederland niet toegestaan en dit is dan ook verboden.

Sleutelgeld verboden

In Nederland is het niet toegestaan om sleutelgeld te vragen aan een nieuwe huurder. Het is namelijk een bedrag waar geen tegenprestatie voor vereist is en dat wordt niet geaccepteerd. Ondanks dat het niet toegestaan is, betekent dat niet dat het niet meer gebeurt op de huurmarkt. Sleutelgeld wordt vaak ingezet als prikkelbetaling. Huurders krijgen het idee dat ze geen kans maken op de kamer of het appartement als ze het geld niet betalen. Mensen die wel bereid zijn om te betalen krijgen op die manier voorrang.

Wat doe je als je sleutelgeld betaald hebt?

Als je onterecht sleutelgeld betaald hebt, kun je dit bedrag terugvorderen via de rechter. Het is in Nederland niet toegestaan om sleutelgeld te vragen en als de rechter dit inderdaad aantoont, dan zul je het bedrag terugkrijgen. Vraag hierom altijd kwitantie als je een bedrag betaald aan de verhuurder. Laat hier altijd duidelijk op vermelden wat je betaalt en waarvoor dat is.