Passend toewijzen

Bij passend toewijzen wordt rekening gehouden met de financiële situatie van huurders en de grootte van het huishouden. Dit betekent dat huurders met lagere inkomens voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Het idee is om de beschikbare huisvesting eerlijk en evenredig te verdelen onder mensen die het het meest nodig hebben.

Passend toewijzen wordt vaak geregeld door woningcorporaties en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor sociale woningbouw. Zij hanteren richtlijnen en regels om ervoor te zorgen dat het toewijzingsproces transparant en rechtvaardig verloopt. Op deze manier wordt geprobeerd om de kansen op betaalbare huisvesting voor mensen met lagere inkomens te vergroten.

De overheid is van mening dat mensen niet in een woning moeten hoeven wonen die niet bij hun inkomen past. In het verleden kwamen mensen vaak in betalingsproblemen en waren ze in grote mate afhankelijk zijn van huurtoeslag. Om dit op te lossen is sinds 1 januari 2016 het passend toewijzen in het leven geroepen.

Voorrangsregels passend

In principe is het de taak van woningcorporaties om de mensen met de laagste inkomens te voorzien van een betaalbare sociale huurwoning. In de nieuwe regels voor het passend toewijzen van woonruimte is het daarom ook de bedoeling dat 80 procent van de woningen naar deze groep gaan. Deze mensen verdienen maximaal 31.550 euro. Maximaal 10 procent van de woningen mag toegewezen worden aan mensen die maximaal 39.055 verdienen en de overige 10 procent mag vrij toegewezen worden. Er moet bij die laatste 10 procent echter wel voorrang gegeven worden aan mensen die met urgentie op zoek zijn. Denk hierbij aan mensen die moeten verhuizen door hun gezondheid, veiligheid of sociale factoren.

Aftoppingsgrens

Een andere regel waar de woningcorporaties zich aan moeten houden is dat 95 procent van de mensen die recht hebben op huurtoeslag een woning moeten krijgen die onder de aftoppingsgrens valt. In 2019 was deze grens voor een- en tweepersoonshuishoudens 619,01 euro en voor drie- en meerpersoonshuishoudens 663,40 euro.

Wil je weten op welke woningen jij het meeste kans maakt? Bekijk het hieronder in de grafiek.  

Huishouden

Inkomen

t/m € 619,01

€ 619,02 – € 663,40

€ 663,41 – € 737,14

1 persoon

Minder dan € 23.225

Voorrang

 

 

Tussen € 23.225 en € 31.550

Voorrang

Voorrang

 

Tussen € 31.550 en € 39.055

Reageren zonder voorrang

Voorrang

Voorrang

Meer dan € 39.055

 

 

Een deel maakt kans op een woning

2 personen

Minder dan € 31.550

Voorrang

 

 

Tussen € 31.550 en € 39.055

Reageren zonder voorrang

Voorrang

Voorrang

Meer dan € 39.055

 

 

Een deel maakt kans op een woning

3+ personen

Minder dan € 31.550

Voorrang

Voorrang

 

Tussen € 31.550 en € 39.055

Reageren zonder voorrang

Voorrang

Voorrang

Meer dan € 39.055

 

 

Een deel maakt kans op een woning

Huren zonder voorrangsregels?

Als jij merkt dat het heel lang duurt voor je een woning krijgt, omdat je niet binnen de voorrangsregels valt? Kijk dan naar de mogelijkheden om een woning te huren die boven de liberalisatiegrens valt (720,42 euro). Bij deze woningen heb je geen recht op huurtoeslag, maar je krijgt vaak niet te maken met lange wachtlijsten en passend toewijzen. Wel zul je er rekening mee moeten houden dat verhuurders soms hoge inkomenseisen stellen.