Passend toewijzen

Bij passend toewijzen wordt rekening gehouden met de financiële situatie van huurders en de grootte van het huishouden. Dit betekent dat huurders met lagere inkomens voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Het idee is om de beschikbare huisvesting eerlijk en evenredig te verdelen onder mensen die het het meest nodig hebben.

Voorbeeld van het begrip ''passend toewijzen''

Stel je voor, Mevrouw Jansen, een alleenstaande gepensioneerde met een bescheiden inkomen van €23.000, is op zoek naar een geschikte woning in de stad Zuiderwijk. Woningcorporatie Woonhart Zuiderwijk heeft een beleid van passend toewijzen en kijkt daarom naar de financiële situatie en de behoeften van woningzoekenden. In lijn met dit beleid krijgt mevrouw Jansen voorrang voor een compact appartement met een huur die past bij haar inkomen en onder de aftoppingsgrens voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd ligt.

Wie regelt passend toewijzen?

Passend toewijzen wordt vaak geregeld door woningcorporaties en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor sociale woningbouw. Zij hanteren richtlijnen en regels om ervoor te zorgen dat het toewijzingsproces transparant en rechtvaardig verloopt. Op deze manier wordt geprobeerd om de kansen op betaalbare huisvesting voor mensen met lagere inkomens te vergroten.

Wat is het doel van passend toewijzen?

De overheid is van mening dat mensen niet in een woning moeten hoeven wonen die niet bij hun inkomen past. Dit wordt ook wel scheefwonen genoemd. In het verleden kwamen mensen vaak in betalingsproblemen en waren ze in grote mate afhankelijk zijn van huurtoeslag. Om dit op te lossen is sinds 1 januari 2016 het passend toewijzen in het leven geroepen.

Meer over scheefwonen en passend toewijzen, lees je hier!

Voorrangsregels passend toewijzen

In principe is het de taak van woningcorporaties om de mensen met de laagste inkomens te voorzien van een betaalbare sociale huurwoning. In de nieuwe regels voor het passend toewijzen van woonruimte is het daarom ook de bedoeling dat 80 procent van de woningen naar deze groep gaan.

Inkomensgrenzen voor passend toewijzen

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen in 2024 zijn:

  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW: € 27.725 (was € 25.475)
  • Eenpersoons ouderenhuishouden: € 27.225 (was € 25.075)
  • Meerpersoonshuishouden tot AOW: € 37.625 (was € 34.575)
  • Meerpersoonshuishouden boven AOW: € 36.825 (was € 33.800)

Aftoppingsgrens

De aftoppingsgrens voor de huurprijs van sociale huurwoningen is in 2024 verhoogd naar:

  • Huishoudens van 1 of 2 personen: € 710,68 (was € 647,19)
  • Huishoudens van meer dan 2 personen: € 757,11 (was € 693,60)

Huren zonder voorrangsregels?

Als jij merkt dat het heel lang duurt voor je een woning krijgt, omdat je niet binnen de voorrangsregels valt? Kijk dan naar de mogelijkheden om een woning te huren die boven de liberalisatiegrens valt (€ 808,06 in 2023). Bij deze woningen heb je geen recht op huurtoeslag, maar je krijgt vaak niet te maken met lange wachtlijsten en passend toewijzen. Wel zul je er rekening mee moeten houden dat verhuurders soms hoge inkomenseisen stellen.