Inkomenseis

Sommige verhuurders vragen een inkomenseis als ze de huurwoning gaan verhuren. Dit wordt vooral gedaan als het een geliberaliseerde woning betreft. Zo’n woning wordt ook wel een vrije sectorwoning genoemd. Hoe hoog deze inkomenseis is verschilt per verhuurder. Toch zal de verhuurder in veel gevallen niet meer dan drie maanden kale huur vragen.

Telt het inkomen van mijn partner mee?

In veel gevallen wordt het hoogste inkomen volledig meegeteld. Deze persoon wordt dan automatisch de hoofdhuurder van de woning. Het is belangrijk om te weten wie hoofdhuurder is bij onderlinge geschillen met medebewoners. Het inkomen van een medebewoner wordt vervolgens voor de helft of een derde meegerekend. Je zult dus geen woning kunnen huren op basis van twee volledige inkomens. Hou hier rekening mee als jullie willen reageren op woningen.

Wordt er gekeken naar het bruto of netto salaris?

In veruit de meeste gevallen wordt uitgegaan van het bruto salaris. Dit is dus het salaris dat je ontvangt voordat de belasting eraf gaat. Als jij bijvoorbeeld een woning wilt huren van 785 euro per maand, moet je dus 2.344 euro per maand aan bruto inkomen krijgen.

Gelden voor sociale huurwoningen ook een inkomenseis?

Voor sociale huurwoningen gelden dit soort inkomenseisen niet. Er geldt hierbij vaak wel een maximuminkomen. Woningcorporaties moeten minstens 80 procent van hun aanbod verhuren aan mensen met een inkomen van maximaal 38.035 euro. 10 procent van het aanbod mag toegewezen worden aan mensen met inkomens tussen de 38.035 en 42.436 euro en de overige 10 procent gaat naar mensen met inkomens boven de 42.438 euro per jaar.