Huurverhogingspercentage

In de sociale huursector mag de huurverhoging maximaal 3,1% bedragen. Indien je een zelfstandige woning bewoont (zoals een eengezinswoning, appartement of studio) met een basis huurprijs lager dan € 300, dan is het voor jouw verhuurder toegestaan om de huur met € 25 per maand op te hogen, in plaats van de standaard 3,1%.

Wat is een huurverhogingspercentage?

Een huurverhogingspercentage is het percentage waarmee de huurprijs van een huurwoning jaarlijks kan worden verhoogd. Dit percentage wordt meestal bepaald op basis van regelgeving of afspraken tussen de verhuurder en huurder. Het huurverhogingspercentage kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie, zoals de huurprijsindexatie, inkomensafhankelijke huurverhoging of andere wettelijke bepalingen.

Voorbeeld van het begrip huurverhogingspercentage

Stel, Lisa huurt een appartement voor €1000 per maand. Haar verhuurder kondigt een huurverhoging van 3% aan, wat betekent dat Lisa's maandelijkse huur met €30 zal stijgen, tot €1030. Dit percentage is vaak gebaseerd op de inflatie en wettelijke beperkingen om huurders te beschermen tegen onredelijke stijgingen.

LeestipHuurprijzen in de vrije sector met 5% gestegen: wat betekent dit voor jou?

Hoe wordt het huurverhogingspercentage bepaald?

Bij sociale huurwoningen wordt het huurverhogingspercentage vastgesteld door de overheid, op basis van bijvoorbeeld de inflatie of de gemiddelde stijging van de kosten voor verhuurders. De jaarlijkse huurverhoging moet de verhuurder of woningcorporatie wel vastleggen in het huurcontract.

Huurverhogingspercentage in de vrije sector

In de vrije sector geldt een maximale huurverhoging. Voor 2023 is de maximum huurverhoging in de vrije sector 4,1%. Huurverhogingen door woningverbetering staan los van de jaarlijkse huurverhoging.

Denk jij dat je te veel huur betaald? In deze blog lees je hoe de Huurcommissie kan helpen!

Huurverlaging 2024 

In 2024, huurders in Nederland met een laag inkomen kunnen een huurverlaging aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit kan als ze in een sociale huurwoning wonen, een hogere huur dan € 577,91 betalen en nog niet eerder een huurverlaging voor lage inkomens hebben gehad. Ook moet het huishoudinkomen onder bepaalde grenzen liggen.

Huurverlaging en huurtoeslag

Daarnaast is de huurtoeslag een financiële bijdrage van de overheid voor mensen met een lager inkomen om hun huur betaalbaar te houden. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van inkomen, huurprijs en gezinssamenstelling. In 2024 is er een verhoging van ongeveer € 34 per maand in de huurtoeslag aangekondigd.

Meer weten over de verschillen tussen particulier huren en van een woningcorporatie? Je leest het hier!

Wetgeving en regels rondom het huurverhogingspercentage

Er zijn regels die bepalen hoeveel een verhuurder de huurprijs mag verhogen en onder welke voorwaarden. Deze regels zijn bedoeld om huurders te beschermen tegen onredelijke en buitensporige huurverhogingen.

Invloed van het huurverhogingspercentage op jouw financiën

Het huurverhogingspercentage kan een aanzienlijke invloed hebben op je financiële situatie als huurder. Een hoger huurverhogingspercentage kan betekenen dat je huurprijs aanzienlijk stijgt, wat impact kan hebben op je budget. Het is daarom belangrijk om bij het zoeken naar een woning rekening te houden met het te verwachten huurverhogingspercentage.

Onderhandelingen en alternatieven

Hoewel het huurverhogingspercentage vaak wettelijk is vastgelegd of gebonden is aan afspraken in het huurcontract, kan het in sommige gevallen mogelijk zijn om te onderhandelen over de huurverhoging met de verhuurder. Andere alternatieven zijn het zoeken naar een woning met een gunstiger huurverhogingspercentage of het verkennen van mogelijkheden voor sociale huurwoningen.


Veelgestelde vragen 

Meer weten? Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

Is er huurverlaging in 2024?

Ja, in 2024 is er een mogelijkheid tot huurverlaging voor huurders met een laag inkomen.

Wie komt er in aanmerking voor huurverlaging?

Huurders die nog geen eerdere huurverlaging hebben gehad en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het minimum-inkomensijkpunt voor huurtoeslag, kunnen tot en met 30 december 2024 een huurverlaging aanvragen. Dit is als ze een huurprijs betalen die hoger is dan € 577,91. Huurverlaging is echter afhankelijk van specifieke voorwaarden, zoals het inkomen van de huurder en de hoogte van de huur.