Huurbevriezing

Huurbevriezing is een maatregel waarbij de huurverhoging van een huurwoning tijdelijk wordt stopgezet. Dit betekent dat de huurder de huurprijs blijft betalen die hij of zij op dit moment betaalt. Huurbevriezing is in Nederland mogelijk voor huurders van sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen.

Voorbeeld van het begrip ''huurbevriezing''

Karim, die een sociaal huurwoning in Rotterdam bewoont, merkt dat zijn inkomen gelijk is gebleven en dat het leven duurder wordt. Omdat de jaarlijkse huurverhoging er weer aankomt, verdiept hij zich in de mogelijkheid van huurbevriezing onder het Sociaal Huurakkoord van 2018. Hij komt in aanmerking en dient een aanvraag in bij zijn woningcorporatie, compleet met alle vereiste documentatie. De woningcorporatie bevestigt dat hij voldoet aan de criteria en zijn huur wordt bevroren, wat hem financiële ademruimte geeft voor het komende jaar.

Ga jij voor het eerst huren? Lees dan snel onze tips voor een goed begin!

Wat is huurbevriezing?

Huurbevriezing is een maatregel waarbij de huurprijs van een woning tijdelijk niet verhoogd mag worden. In Nederland kan deze maatregel worden ingevoerd door de overheid, bijvoorbeeld om huurders te beschermen in tijden van economische moeilijkheden of bij een sterke stijging van de woonkosten. Tijdens een periode van huurbevriezing blijft de huurprijs hetzelfde, ongeacht de normaal toegestane jaarlijkse huurverhogingen. Het doel hiervan is om huurwoningen betaalbaar te houden voor huurders.

Huurbevriezing sociale huurwoningen

In Nederland is huurbevriezing voor sociale huurwoningen verplicht voor woningcorporaties. Dit betekent dat alle huurders van sociale huurwoningen in aanmerking komen voor huurbevriezing, ongeacht hun inkomen.

Huurbevriezing vrije sector huurwoningen

In de vrije sector is huurbevriezing niet verplicht voor verhuurders. Huurders van vrije sector huurwoningen kunnen huurbevriezing aanvragen bij hun verhuurder als hun inkomen onder een bepaalde grens ligt. De grens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden en de huurprijs van de woning.

Heb ik recht op huurbevriezing?

Of je recht hebt op huurbevriezing hangt af van het beleid van de Nederlandse overheid en de specifieke voorwaarden die op dat moment gelden. Huurbevriezing wordt meestal toegepast in specifieke situaties, zoals een economische crisis of een sterke stijging in de woonkosten. Als er een algemene maatregel voor huurbevriezing is, dan geldt deze voor de meeste huurders. Echter, de voorwaarden kunnen variëren, bijvoorbeeld afhankelijk van het type huurwoning of de hoogte van de huur.

Meer weten over jouw rechten? Bekijk dan: Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder.

Huurbevriezing 2024

In 2024 gelden in Nederland verschillende regels met betrekking tot huurverhoging en huurverlaging. Voor sociale huurwoningen mag vanaf 1 juli 2024 de huur met maximaal 5,8% verhoogd worden als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Is de huur lager dan € 300, dan mag de verhoging maximaal € 25 bedragen. Voor huurders in de vrije sector is de maximale huurverhoging vanaf 1 januari 2024 begrensd op 5,5%. Deze grenzen zijn onafhankelijk van het inkomen van de huurder.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Daarnaast bestaat er een regeling voor huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. Als je in een sociale huurwoning woont en in 2024 een hogere (kale) huur dan € 577,91 betaalt, kun je om huurverlaging vragen als je inkomen aan bepaalde voorwaarden voldoet. De exacte inkomensgrenzen zijn afhankelijk van je huishoudsituatie. Het is belangrijk om te weten dat deze huurverlaging niet automatisch wordt toegepast; je moet dit zelf aanvragen bij de woningcorporatie.

Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

Huurbevriezing moet worden aangevraagd bij de verhuurder. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanvraag moet worden ingediend voordat de huurverhoging ingaat.
  • De aanvraag moet worden ondertekend door alle huurders van de woning.
  • De aanvraag moet vergezeld gaan van een inkomensverklaring.

Besluit verhuurder

De verhuurder heeft 8 weken de tijd om een besluit over de huurbevriezing te nemen. Als de verhuurder de huurbevriezing toekent, gaat de huurprijs per 1 juli in. Dat komt doordat woningcorporaties de jaarlijkse huurverhoging vanaf deze datum in werking laten treden.

Jongere of student en betaal je te veel huur? Duik snel in deze blog!

Huurbevriezing en huurverlaging

Huurbevriezing en huurverlaging zijn twee verschillende maatregelen. Huurbevriezing houdt in dat de huurverhoging (tijdelijk) wordt stopgezet. Huurverlaging houdt in dat de huurprijs wordt verlaagd.