Kraken

Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak, zoals een leegstaand gebouw, huis of terrein. Er wordt hierbij vaak onrechtmatig op een plek gewoond zonder contract en zonder hier huur voor te betalen. Dit fenomeen ontstaat vaak in gebieden met hoge leegstand en woningnood.

Inhoudsopgave

  Voorbeeld van kraken

  Stel je voor: Emma en Tom ontdekken een verlaten fabriekspand in hun stad. Omdat ze geen betaalbare woonruimte kunnen vinden, besluiten ze het pand te kraken en er te gaan wonen. Dit voorbeeld illustreert hoe kraken soms voortkomt uit woningnood en het gebrek aan betaalbare huurwoningen.

  Lees ookWachttijd sociale huurwoning in kwart gemeenten ruim 7 jaar

  Is kraken verboden in Nederland?

  Ja, sinds 1 oktober 2010 is kraken in Nederland verboden. De Wet handhaving kraakverbod, ingevoerd in 2022, maakt snellere actie tegen kraken mogelijk. Hierdoor kunnen eigenaren en autoriteiten effectiever optreden tegen onrechtmatige bewoning van hun eigendommen.

  Wet handhaving kraakverbod

  Sinds 1 juli 2022 kan er, volgens de Wet handhaving kraakverbod, sneller overgegaan worden tot ontruiming van gekraakte panden. Dit betekent dat krakers binnen drie dagen na aankondiging van de ontruiming het pand moeten verlaten.

  Meer weten? Duik snel in onze blog: Antikraak: tijdelijk wonen in leegstaand pand.

  Leegstand en antikraak

  Om leegstand en kraken te voorkomen, wordt soms gebruikgemaakt van antikraak wonen. Dit is een vorm van tijdelijke bewoning of gebruik van een pand om leegstand te beheren en te voorkomen dat het gekraakt wordt.

  Een huis in Amsterdam dat is gekraakt. (kraken)

  Veelgestelde vragen over kraken

  Heb je vragen over kraken en de gevolgen ervan? Hier vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

  Wat gebeurt er als ik een pand kraak?

  Als je een pand kraakt, overtreed je de wet en riskeer je juridische consequenties, waaronder ontruiming en mogelijk een strafrechtelijke vervolging.

  Hoe kan ik legaal voorkomen dat mijn pand wordt gekraakt?

  Je kunt gebruikmaken van antikraak of een leegstandwetvergunning aanvragen om je pand legaal te beschermen tegen kraken.

  Wat zijn de gevolgen van kraken voor de samenleving?

  Kraken kan leiden tot juridische conflicten, verstoring van de openbare orde en soms tot een negatief beeld van de wijk of buurt.

  Wat zijn de alternatieven voor kraken bij woningnood?

  Alternatieven zijn het zoeken naar sociale huurwoningen, deelnemen aan lotingwoningen of gebruikmaken van tijdelijke woonruimtes zoals antikraak.