Huisartsenpraktijk

Een huisartsenpraktijk is een medische voorziening waar huisartsen zorg bieden aan patiënten. Deze praktijken fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsklachten, waarbij de huisarts als generalist medische hulp biedt, doorverwijst naar specialisten en preventieve zorg verleent.

Voorbeeld van het begrip huisartsenpraktijk

Een goed voorbeeld van een huisartsenpraktijk is een praktijk gelegen in een woonwijk. Hier bedient de huisarts de lokale gemeenschap, biedt essentiële medische zorg en werkt vaak samen met andere lokale zorgverleners, zoals apotheken en fysiotherapeuten. In een wijk met veel huurwoningen kan de huisartsenpraktijk een belangrijk aanspreekpunt zijn.

Benieuwd naar de meest inspirerende woonwijken van Nederland? Ontdek onze top 15!

Hoe wordt een huisartsenpraktijk bekostigd?

Een huisartsenpraktijk in Nederland wordt op verschillende manieren bekostigd. Deze financiering is een combinatie van overheidsregelingen, betalingen van patiënten en soms aanvullende inkomsten. Hier is een overzicht van de belangrijkste financieringsbronnen:

 1. Inschrijftarief: Huisartsen ontvangen een jaarlijks inschrijftarief voor elke patiënt die bij hun praktijk staat ingeschreven. Dit bedrag is bedoeld om de basiszorg te dekken die de huisarts levert, ongeacht hoe vaak de patiënt de huisarts bezoekt.

 2. Consultatie- en visitevergoedingen: Voor elke afspraak of huisbezoek dat een huisarts maakt, ontvangt hij of zij een aparte vergoeding. Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden betaald door de zorgverzekeraar van de patiënt.

 3. Vergoeding voor aanvullende zorg: Huisartsen kunnen ook extra vergoedingen ontvangen voor aanvullende diensten, zoals het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen, het bieden van speciale zorg aan chronisch zieken, of het uitvoeren van psychische gezondheidszorg.

 4. Zorgverzekering: De meeste kosten van huisartsenzorg worden gedekt door de basisverzekering van de zorgverzekering van patiënten. In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering te hebben, en huisartsenzorg valt onder de basisdekking zonder dat het eigen risico hierop van toepassing is.

 5. Aanvullende financiering: In sommige gevallen kunnen huisartsenpraktijken aanvullende financiering ontvangen voor speciale projecten of programma's, zoals preventieprogramma's of onderzoek.

 6. Eigen bijdragen van patiënten: Voor bepaalde diensten of materialen kunnen huisartsen een eigen bijdrage vragen aan patiënten. Dit is echter niet gebruikelijk voor standaard consultaties.

Deze financieringsstructuur zorgt ervoor dat huisartsenzorg voor iedereen toegankelijk blijft, terwijl huisartsen een redelijke vergoeding ontvangen voor de zorg die zij leveren.

Faciliteiten en diensten van een huisartsenpraktijk

Een huisartsenpraktijk biedt diverse faciliteiten zoals een wachtkamer, behandelkamers en soms een apotheek. Qua diensten kunnen zij onder andere vaccinaties, gezondheidscontroles en kleine chirurgische ingrepen aanbieden. Daarnaast kan de huisarts een rol spelen in de wijk door deel te nemen aan buurtinitiatieven en samen te werken met buurtvoorzieningen zoals kinderopvang en (basis)scholen.

De rol van de huisartsenpraktijk in de woningmarkt

Huisartsenpraktijken zijn essentieel in de wijk, vooral in gebieden met veel huurwoningen. Een toegankelijke huisartsenpraktijk verhoogt het woongenot en de leefbaarheid in de wijk. Dit is ook belangrijk voor expats en mensen die tijdelijk huren, zoals studenten, die mogelijk minder bekend zijn met het Nederlandse zorgsysteem.

Wie werken er in een huisartsenpraktijk?

In een huisartsenpraktijk in Nederland werkt een verscheidenheid aan professionals om optimale zorg te bieden aan patiënten. Hier zijn de meest voorkomende functies die je in een huisartsenpraktijk kunt tegenkomen:

 1. Huisartsen: Medische dokters die als eerste aanspreekpunt fungeren voor gezondheidsproblemen.
 2. Doktersassistenten: Zorgen voor de receptie, planning, en voeren basale medische taken uit.
 3. Praktijkondersteuners (POH): Gespecialiseerd in chronische zorg of geestelijke gezondheidszorg.
 4. Verpleegkundig specialisten/Physician Assistants: Voeren geavanceerde medische taken uit, soms onder supervisie van de huisarts.
 5. Administratief Personeel: Verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische taken.

De samenstelling van het team kan variëren afhankelijk van de grootte en locatie van de praktijk

LeestipDit moet jij regelen als je je eerste huurwoning in trekt!

Veelgestelde vragen over de huisartsenpraktijk

Meer weten over de huisartsenpraktijk? Bekijk dan ook eens onze veelgestelde vragen hieronder!

Hoe vind ik een huisartsenpraktijk in mijn nieuwe woonwijk?

Als je net verhuisd bent, kun je online zoeken naar huisartsenpraktijken in je buurt of navraag doen bij buurtbewoners. Het is belangrijk om een huisarts te kiezen die dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is.

Wat moet ik doen als ik een huisarts nodig heb buiten kantooruren?

Voor urgente zaken buiten de reguliere openingstijden kun je contact opnemen met de huisartsenpost. Deze biedt medische hulp tijdens avonden, nachten en weekenden.

Kunnen huisartsenpraktijken helpen bij geestelijke gezondheidsproblemen?

Ja, huisartsen kunnen eerste hulp bieden bij psychische klachten en zo nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners.

Is inschrijving bij een huisartsenpraktijk verplicht?

Nee, in Nederland is het niet verplicht om ingeschreven te staan bij een huisartsenpraktijk. Het wordt echter wel ten zeerste aanbevolen. Een inschrijving zorgt ervoor dat je snel toegang hebt tot zorg wanneer dat nodig is.