Expat

Expats zijn arbeidsmigranten die tijdelijk in het buitenland wonen en werken. Vaak gaat het hierbij om bedrijven die hoogopgeleide mensen uitnodigen om te werken op een specifieke locatie. In enkele gevallen kiest de expat er zelf voor om te solliciteren bij een bedrijf in het buitenland. De term expat komt van het woord 'expatriate', een samenstelling van het Latijnse ex (uit) en patria (vaderland)

Een voorbeeld van een expat

Emma, een ingenieur uit Duitsland, wordt door haar technologiebedrijf gevraagd twee jaar in Amsterdam te werken aan een nieuw project. Ze neemt het aanbod aan en wordt een expat. Na twee jaar keert Emma terug naar Duitsland. Ze heeft veel geleerd, zowel professioneel als persoonlijk, en is dankbaar voor de kans die ze heeft gekregen.


Huisvesting expats

Vooral in de grote steden kopen bedrijven gemeubileerde woonruimte op, zodat expats hier tijdens hun verblijf kunnen wonen. Dit komt de woningcrisis in steden als Amsterdam en Rotterdam niet ten goede.

Nederlandse huizenzoekers merken dat er steeds minder kwalitatieve woonruimte is en dat, wanneer het er wel is, dit tijdelijk wordt aangeboden. Als jij graag een huurhuis wilt huren in een grote stad, kun je het grote aanbod van Huurstunt bekijken. Hier vind je veel huurwoningen die wel verhuurd wordt aan Nederlandse huurders.

Meer lezen: Je woning verhuren aan een expat

Veelgestelde vragen

Hoeveel expats zijn er in Nederland?

In Nederland is het aantal expats en kennismigranten die van buiten de EU komen tussen 2021 en 2022 met 60% gestegen, van 15.925 naar 26.145, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit toont een aanzienlijke toename van het aantal hoogopgeleide buitenlandse werknemers die naar Nederland komen, met name voor sectoren als IT, universiteiten en de farmaceutische industrie, vooral in de Randstad en rond Eindhoven​​. In de regio Amsterdam wonen de meeste expats, met een schatting tussen de 80.000 en 110.000, terwijl in Den Haag ongeveer 60.000 expats, inclusief partners en kinderen, wonen

Hoe lang blijft een expat in Nederland?

De duur van het verblijf van expats in Nederland kan variëren, maar uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) blijkt dat de meeste arbeidsmigranten, waaronder goedbetaalde kennismigranten, Nederland binnen 5 jaar weer verlaten. Dit onderzoek analyseerde migranten in de periode tussen 1997 en 2007​​.

Wat is het verschil tussen expat en een migrant?

Het verschil tussen een expat en een migrant zit ‘m vooral in de verblijfsduur. Veel migranten vluchten uit hun thuisland om permanent te vestigen in een ander land. Bij expats ligt dit anders. Zij komen vaak tijdelijk naar het buitenland vanwege hun carrière om vervolgens weer terug te keren naar het land van herkomst.

Wat is een synoniem voor expat?

Een synoniem voor "expat", een afkorting van "expatriate", is "uitgezonden werknemer" of "buitenlandse werknemer". Deze termen verwijzen naar iemand die tijdelijk buiten zijn of haar thuisland woont en werkt, vaak voor een internationaal bedrijf of organisatie.

Waar komen de meeste expats vandaan?

De herkomst van de meeste expats kan variëren afhankelijk van de regio en de sector. Historisch gezien komen veel expats uit westerse landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europese landen. Echter, met de globalisering en de opkomst van economieën in Azië, het Midden-Oosten en andere delen van de wereld, is de diversiteit van de herkomstlanden van expats toegenomen, waaronder ook landen als India, China en Brazilië.