Welke verbeteringen mag ik aanbrengen in mijn huurwoning?

"Ik woon al jaren in dezelfde huurwoning en zou graag de keuken willen opknappen. Moet ik hiervoor toestemming vragen aan mijn verhuurder?"


Als huurder heb je bepaalde rechten om je huurwoning aan te passen. Voor kleine aanpassingen zoals het schilderen van een muur of het ophangen van planken is meestal geen toestemming nodig. Voor grotere verbouwingen zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer is toestemming van de verhuurder echter vereist.

Geen toestemming nodig voor kleine aanpassingen

Voor kleine verbeteringen zoals het boren van gaatjes of het aanbrengen van decoratieve elementen heb je geen toestemming van de verhuurder nodig. Deze aanpassingen kun je bij het verlaten van de woning eenvoudig ongedaan maken.

Toestemming vereist voor grote aanpassingen

Wil je grotere aanpassingen doen zoals het plaatsen van een dakkapel, renoveren van de keuken of badkamer, dan is toestemming van de verhuurder noodzakelijk. Dit zijn ingrijpende veranderingen die de structuur of waarde van de woning kunnen beïnvloeden.

Lees ook

Afspraken en vergoedingen

Bij grotere verbouwingen is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken met de verhuurder. Bespreek ook de mogelijkheid van een kostenvergoeding, aangezien verbeteringen de waarde van de woning kunnen verhogen.

Wat als toestemming wordt geweigerd?

Als je verhuurder geen toestemming geeft voor de verbouwing, kun je naar de rechter stappen. De rechter beoordeelt of jouw voorgestelde veranderingen redelijk zijn en of ze het woongenot verhogen.

Meer over jouw rechten en plichten als huurder, lees je in deze blog!

Overleg en communicatie met de verhuurder

Voor grotere klussen is goed overleg met de verhuurder cruciaal. Veel verhuurders staan positief tegenover verbeteringen die de verhuurbaarheid en waarde van de woning verhogen. Vergeet niet om altijd schriftelijk bewijs van gemaakte afspraken te bewaren. Zo waarborg je jouw rechten en vermijd je mogelijke misverstanden in de toekomst.