Onder welke omstandigheden kan mijn verhuurder mijn borg opeisen?

"Ik heb bij het intrekken in mijn appartement €1.200 aan borg betaald. Nu ik verhuis, beweert mijn verhuurder dat er schade is aan het laminaat. Moet ik hiervoor betalen, en kan hij mijn borg inhouden?"


Wat is borg?

Borg, ook wel waarborgsom genoemd, is een bedrag dat je als huurder betaalt bij het aangaan van een huurovereenkomst. Dit dient als financiële zekerheid voor de verhuurder voor het geval je als huurder niet aan je verplichtingen voldoet.

Wanneer mag de borg ingehouden worden?

Je verhuurder mag de borg inhouden als er sprake is van achterstallige huur, beschadigingen die jij hebt veroorzaakt, of als je je niet hebt gehouden aan de huurovereenkomst. Normale gebruikssporen vallen hier niet onder.

Meer over dit onderwerp lees je ook in onze blog: Wanneer mag een verhuurder borg inhouden?

Geen borg inhouden voor gebruikssporen

Gebruikssporen zijn kleine beschadigingen die ontstaan door normaal gebruik van de woning. Denk aan lichte krasjes op de vloer of verkleuringen van de verf. Voor deze sporen mag je borg niet worden ingehouden.

Recht op herstel

Als er schade is die jij moet herstellen, moet je verhuurder je eerst de kans geven dit zelf te doen. Pas als je dit niet doet, mag de verhuurder de kosten verrekenen met je borg.

Bekijk ook: ons overzicht van waar je zélf de wettelijke bepalingen over huurrecht kan vinden!

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

Sinds 1 juli 2023 moet je borg binnen twee weken na het einde van je huurcontract terugbetaald worden. Als dit niet gebeurt, kun je een schriftelijke aanmaning sturen.

Juridische stappen bij geschillen

Als je verhuurder weigert de borg terug te betalen en je bent het niet eens met de redenen, kun je juridische stappen ondernemen. Dit kan via de Huurcommissie in het geval van sociale huur of de kantonrechter.

Wet goed verhuurderschap

Volgens de Wet goed verhuurderschap mag een waarborgsom sinds 1 juli 2023 niet hoger zijn dan tweemaal de kale huur. De wet schrijft ook voor dat de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst terugbetaald moet worden, tenzij er sprake is van schade of betalingsachterstanden.

Meer weten over de Wet goed verhuurderschap? Duik dan snel in deze blog!

Tips voor een soepele afhandeling

Ook voorkomen dat je je borg niet terug krijgt? Let dan op deze drie zaken:

  • Maak duidelijke afspraken over de staat van de woning bij aanvang van de huur.
  • Documenteer de staat van de woning bij het begin en einde van de huurperiode.
  • Communiceer schriftelijk met je verhuurder over geschillen rondom de borg.