Kan mijn partner in de woning blijven na mijn overlijden?

"Ik en mijn partner willen binnenkort gaan samenwonen in mijn huurwoning. We vragen ons af, wat er gebeurt met de woning als mij iets overkomt. Kan mijn partner hier blijven wonen?"


Als je overweegt om samen te wonen, is het essentieel om na te denken over de toekomst. Het is belangrijk om te weten wat er met je huurwoning gebeurt als je er plots niet meer bent. Hier volgt wat essentiële informatie.

Automatisch medehuurder door huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, wordt je partner automatisch medehuurder. Dit betekent dat bij overlijden je partner de huurovereenkomst voort kan zetten zonder juridische hindernissen.

Medehuurder wordt huurder bij overlijden

In het geval van overlijden wordt de medehuurder automatisch de hoofdhuurder. De bestaande huurovereenkomst blijft gelden, en je partner moet dit alleen schriftelijk bevestigen aan de verhuurder.

LeestipSamenwonen: tips en overwegingen voor stellen en vrienden

Samenwonen zonder huwelijk

Als je ongehuwd of zonder een geregistreerd partnerschap samenwoont, is het niet vanzelfsprekend dat je partner medehuurder wordt. Zelfs een samenlevingscontract bij de notaris biedt geen garantie. Het is daarom aan te raden dit contractueel met je verhuurder te regelen.

Belang van medehuurderschap

Het verkrijgen van medehuurderschap is cruciaal voor de bescherming van je partner. Het zorgt ervoor dat je partner in de huurwoning kan blijven wonen, ook na jouw overlijden.

Stappen voor ongehuwde partners

Als je ongehuwd samenwoont, neem dan contact op met je verhuurder om medehuurderschap aan te vragen. Dit geeft zekerheid voor de toekomst en beschermt de woonrechten van je partner.

GerelateerdWat zijn de regels voor het laten wonen van mijn partner in de woning na mijn vertrek?

Zekerheid voor je partner bij overlijden

Het is belangrijk om tijdig maatregelen te treffen voor het geval je onverwachts komt te overlijden. Door de juiste stappen te zetten, kan je ervoor zorgen dat je partner niet alleen achterblijft, maar ook veilig in jullie vertrouwde huurwoning kan blijven wonen.