Wat zijn de regels voor het laten wonen van mijn partner in de woning na mijn vertrek?

"Ik ga verhuizen naar het buitenland voor werk. Mijn partner wil in ons huurhuis blijven wonen. Hoe regelen we dit zodat zij hier mag blijven wonen?"


Als je gaat verhuizen, is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn voor je partner om in jullie huurwoning te blijven. Dit hangt af van jullie huurcontract, jullie relatievorm en de afspraken met de verhuurder.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan heeft je partner het recht om in de woning te blijven. Het is belangrijk dat je partner dit schriftelijk meldt aan de verhuurder. Zo wordt de huurovereenkomst automatisch voortgezet.

Samenwonenden en medehuurderschap

Als je samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar wel als medehuurder bent erkend, kan je partner ook in de woning blijven. Hij of zij moet dit schriftelijk aan de verhuurder laten weten en eventueel een huisvestingsvergunning overleggen.

Lees ookSamenwonen: tips en overwegingen voor stellen en vrienden

Niet erkend als medehuurder

Voor partners die niet als medehuurder erkend zijn, is er toch bescherming. Zij kunnen de huur zes maanden voortzetten na het vertrek van de hoofdhuurder en kunnen bij de kantonrechter verzoeken om langer in de woning te blijven, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Contractuele samenhuur

Staan jullie beiden namen op het huurcontract? Dan hebben jullie contractuele samenhuur. Bij vertrek of overlijden van één partner blijft de ander automatisch huurder van de woning.

GerelateerdWat zijn de mogelijkheden voor mijn partner om in de woning te blijven als ik zou overlijden?

Medehuurderschap na einde relatie

Bij een breuk in de relatie hebben beide medehuurders recht op de woning. Het is dan aan jullie om te beslissen wie blijft. Indien nodig kan een rechter hier een beslissing in nemen, rekening houdend met diverse factoren zoals inkomen en woonwerkafstand.

Het regelen van medehuurderschap

Het is verstandig om medehuurderschap te regelen als je samenwoont. Dit geeft beide partners rechten en verantwoordelijkheden, zoals het betalen van de huur en onderhoud. Bij weigering of geen reactie van de verhuurder kan de kantonrechter ingeschakeld worden.

Mag je als hoofdbewoner iemand uitschrijven uit een woning? Ontdek het hier!

Overige aandachtspunten

Drie overige aandachtspunten betreft het laten wonen van je partner in de huurwoning zijn:

  • Een samenlevingscontract maakt je niet automatisch medehuurder.
  • Bij het einde van de relatie heb je geen voorrang op een nieuwe huurwoning.
  • Inkomensverlies na een breuk kan recht geven op huurtoeslag.