Medehuurder

Een medehuurder is iemand die samen met een andere persoon een huurovereenkomst tekent voor een huurwoning of ander gehuurd object.

Voorbeeld van het begrip ''medehuurder''

Emma en David huren samen een woning in Utrecht en zijn beide medehuurders. Dit betekent dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de huurovereenkomst. Als David besluit te verhuizen vanwege een nieuwe baan, moeten ze samen beslissen hoe ze de huurovereenkomst voortzetten of beëindigen.

Binnenkort samenwonen? Gefeliciteerd! Hier lees je wat daar allemaal bij komt kijken.

Hoe weet ik of ik medehuurder ben?

Als je de echtgenoot of geregistreerd partner bent van de huurder en op hetzelfde adres woont, wordt je automatisch medehuurder. Als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, heeft jouw  partner de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de verhuurder om jou als medehuurder aan te merken.

Verschil medebewoner en een medehuurder

Een medebewoner is simpelweg iemand die in je woning verblijft, zoals een kind, partner, familielid of bekende. In tegenstelling hiermee heeft een medehuurder specifieke rechten en verplichtingen die verband houden met het huurcontract.

Wat zijn de voor en nadelen van medehuurder

Medehuurderschap kan financiële voordelen hebben omdat de kosten voor wonen worden gedeeld, maar het brengt ook risico's en mogelijke complicaties met zich mee, vooral als er onenigheid is tussen de huurders of als een van de huurders de overeenkomst wil beëindigen.

Lees ookMag je als hoofdbewoner iemand uitschrijven uit een woning?

De voorwaarden voor medehuurschap

Om in aanmerking te komen voor medehuurderschap dien je aan de volgende criteria te voldoen:

  1. De woning moet gedurende minstens twee jaar je primaire woonadres zijn geweest. Dit kan worden aangetoond aan de hand van een officieel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), dat verkrijgbaar is bij de gemeente.

  2. Er moet sprake zijn van een stabiele en toekomstgerichte relatie met de hoofdhuurder. Het is essentieel dat jullie de intentie hebben om samen in de woning te blijven wonen op de lange termijn.

  3. Jullie moeten een gedeeld huishouden voeren, wat betekent dat je daadwerkelijk in de woning leeft en de financiële lasten van het huishouden samen met de hoofdhuurder draagt.

  4. Het aanvragen van medehuurderschap mag niet bedoeld zijn om op korte termijn hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld door het vertrek van de huidige hoofdhuurder.

  5. Het is belangrijk dat je in staat bent om je deel van de huur te betalen, zodat de financiële verplichtingen van het huurcontract kunnen worden nagekomen.