Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een juridisch document dat wordt gebruikt door ongehuwde stellen of partners die niet in het huwelijk willen treden, maar wel hun rechten en plichten willen regelen. Het samenlevingscontract legt de afspraken en voorwaarden vast tussen beide partners met betrekking tot hun gezamenlijke huishouding, betaling van de huurprijs, eigendommen, financiën en eventuele kinderen.

Voorbeeld van het begrip samenlevingscontract

Tom en Elise besluiten om na een paar jaar samenwonen hun relatie te formaliseren zonder te trouwen. Ze kiezen voor een samenlevingscontract waarin ze afspraken vastleggen over hun gezamenlijke financiën, verdeling van eigendommen en eventuele zorg voor kinderen. Dit contract zorgt ervoor dat zowel Tom als Elise duidelijke rechten en plichten hebben, en biedt ze beiden juridische bescherming.

Wat kan worden opgenomen in een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract kunnen verschillende zaken worden geregeld, waaronder:

 1. Eigendom en vermogen: Het contract kan bepalen hoe het gezamenlijke vermogen wordt verdeeld en welke eigendommen aan wie toebehoren. Dit kan ook betrekking hebben op de woning, bankrekeningen, auto's en andere bezittingen.

 2. Financiën: Het samenlevingscontract kan regels bevatten over hoe de financiën worden beheerd, zoals het delen van gezamenlijke kosten, het openen van een gezamenlijke bankrekening of het opstellen van een budget.

 3. Onderhoudsverplichtingen: Het contract kan afspraken bevatten over de onderlinge onderhoudsverplichtingen, zoals wie welke kosten draagt voor de huishoudelijke uitgaven, de kosten van de kinderen of eventuele alimentatieverplichtingen.

 4. Pensioenregeling: Partners kunnen ervoor kiezen om in het samenlevingscontract afspraken te maken over pensioenrechten en nabestaandenpensioen.

 5. Kinderen: Als er kinderen zijn, kan het samenlevingscontract bepalen welke rechten en verantwoordelijkheden beide partners hebben ten aanzien van de opvoeding, zorg, kosten en erfenis van de kinderen.

Een samenlevingscontract biedt juridische bescherming en duidelijkheid voor beide partners.

Inhoud van de akte

In het samenlevingscontract maak je samen afspraken en leg je de relatie min of meer vast in een contract. Dit kan bij het samenwonen verstandig zijn en uitkomst bieden wanneer de relatie beëindigd wordt of wanneer één van beide partners komt te overlijden. In de akte kun je onder andere het volgende opnemen:

 • de gezamenlijke bezittingen;

 • de bankrekeningen;

 • de kosten voor het opvoeden van de kinderen.

Ook kun je in een samenlevingsovereenkomst een verblijvingsbeding opnemen. Dit betekent dat de langstlevende partner na het overlijden alle goederen die op beider naam staan mag houden.

Fiscaal partnerschap

Als je een samenlevingscontract opstelt kan dit gevolgen hebben voor de belasting die jij en je partner of huisgenoot betaalt. Dit is ervan afhankelijk of jij en je partner fiscale partners zijn. Is dit het geval, dan kun je samen belastingaangifte doen en inkomsten en aftrekposten verdelen. Fiscaal partnerschap kan gevolgen hebben voor de aftrekposten. Een fiscaal partnerschap eindigt pas als jij en je partner niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Overlijden

Bij een overlijden zijn partners met een samenlevingscontract niet elkaars erfgenamen. Dit kun je uitdrukkelijk vastleggen in een testament. Ook heb je niet automatisch recht op het pensioen dat je tijdens het samenwonen hebt opgebouwd. Wil je graag partnerpensioen ontvangen, dan kun je je partner laten bijschrijven bij jouw pensioen. Dit kun je aanvragen bij je pensioenfonds. Dan ontvangt jouw partner partnerpensioen bij jouw overlijden. Je partner kan dit ook aanvragen voor jou. Vaak wordt er door het pensioenfonds dan om een samenlevingsovereenkomst gevraagd.

Wat kost een samenlevingscontract?

Het opstellen van een samenlevingscontract door de notaris kost ongeveer € 400. Je kunt een samenlevingscontract ook laten opstellen bij een online notaris. De akte is dan vaak iets goedkoper en kost ongeveer € 200.

Veelgestelde vragen over een samenlevingscontract

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over een samenlevingscontract.

Wat is het nut van een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een juridisch document waarin ongehuwde partners afspraken vastleggen over belangrijke aspecten van hun samenleven. Het heeft verschillende voordelen:

 1. Duidelijkheid en zekerheid: Het contract biedt duidelijkheid over financiële afspraken, zoals de verdeling van kosten en bezittingen.
 2. Bescherming bij uit elkaar gaan: Het helpt bij het regelen van zaken als de relatie eindigt, zoals de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen.
 3. Erfrecht: Partners kunnen elkaar in een samenlevingscontract als erfgenaam aanwijzen.
 4. Partnerpensioen: Veel pensioenregelingen eisen een samenlevingscontract om een partnerpensioen uit te keren.
 5. Belastingvoordelen: Het kan fiscale voordelen bieden, zoals het mogelijk maken om als fiscaal partner te worden beschouwd.

Hoe duur is een samenlevingscontract?

Wat betreft de kosten, deze kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van het contract en de tarieven van de notaris. Gemiddeld liggen de kosten voor een samenlevingscontract in Nederland tussen de €200 en €400. Het is aan te raden om bij verschillende notarissen offertes op te vragen voor de meest accurate prijsindicatie.