Wanneer moet de verhuurder de CV ketel vervangen?

"Ik woon al jaren in mijn huurappartement en de cv-ketel is zichtbaar verouderd. Hij maakt veel lawaai en mijn energierekening lijkt elk jaar hoger te worden. Hoe kan ik mijn verhuurder overtuigen om een nieuwe cv-ketel te plaatsen?"


Als huurder heb je recht op een goed functionerende cv-ketel, vooral als deze onderdeel is van je huurovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om voor een adequate vervanging of reparatie te zorgen als de cv-ketel gebreken vertoont. Als je zélf een cv-ketel hebt aangeschaft echter, zijn alle kosten voor onderhoud voor jezelf.

Wettelijke verplichtingen van de verhuurder

Volgens de Nederlandse wetgeving is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhouden en, indien nodig, vervangen van de CV-ketel. Dit valt onder de algemene onderhoudsplicht die verhuurders hebben om de woning in goede staat te houden.

  • Burgerlijk Wetboek (BW): Artikel 7:206 BW verplicht de verhuurder om gebreken aan de woning te herstellen die het woongenot van de huurder verminderen.

Energieprestatie

Een goed functionerende CV-ketel draagt bij aan de energieprestatie van de woning. Een oude of slecht onderhouden ketel kan leiden tot hogere energiekosten en een lagere energie-efficiëntie.

Lees ookDit zijn jouw rechten en plichten als huurder

Levensduur van een CV ketel

De gemiddelde levensduur van een CV-ketel ligt tussen de 12 en 15 jaar. Na deze periode neemt de kans op storingen en inefficiëntie toe, wat kan resulteren in hogere onderhoudskosten en energierekeningen.

  • Regelmatig onderhoud: Een CV-ketel die regelmatig wordt onderhouden kan langer meegaan en efficiënter blijven werken.

Signalen dat de CV ketel vervangen moet worden

  • Frequent storingen: Regelmatige uitval of storingen zijn een duidelijk teken dat de ketel aan vervanging toe is.
  • Verhoogd energieverbruik: Een stijging in de energierekening kan wijzen op een inefficiënte CV-ketel.
  • Ouderdom: Als de ketel ouder is dan 15 jaar, is het verstandig om vervanging te overwegen.

Een cv-ketel in een keuken

Stappen om de vervanging van de CV ketel te realiseren

Stap 1: Documenteer de problemen

Houd een logboek bij van alle storingen en problemen met de CV-ketel. Maak foto's en noteer datums en tijdstippen van de storingen.

Stap 2: Informeer de verhuurder

Stuur een schriftelijke melding naar je verhuurder waarin je de problemen met de CV-ketel beschrijft en vraagt om een inspectie of vervanging. Zorg ervoor dat je de documentatie van de problemen bijvoegt.

Stap 3: Geef een redelijke termijn

Geef je verhuurder een redelijke termijn om actie te ondernemen. Dit kan variëren afhankelijk van de ernst van het probleem, maar meestal is een termijn van 14 dagen redelijk.

Stap 4: Stuur een herinnering

Als de verhuurder niet binnen de gestelde termijn reageert, stuur dan een herinnering. Herhaal je verzoek en benadruk de urgentie van de situatie.

Stap 5: Huurcommissie inschakelen

Als de verhuurder blijft weigeren of niet reageert, kun je de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie kan een bindende uitspraak doen over de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder.

  • Website Huurcommissie: Bezoek de Huurcommissie voor meer informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

Stap 6: Zelf repareren en kosten terugvorderen

In sommige gevallen kun je zelf de CV-ketel laten vervangen en de kosten terugvorderen van de verhuurder. Dit moet echter goed gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn.

  • Juridisch Advies: Neem contact op met een juridisch adviseur of de Woonbond voor advies.

Gerelateerd:

Geen extra kosten voor de huurder

Omdat de cv-ketel onderdeel is van de gehuurde woning, mag de verhuurder de kosten voor reparatie of vervanging niet doorberekenen aan jou. Dit wordt beschouwd als groot onderhoud. Eventuele kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Wat te doen bij weigering?

Als je verhuurder weigert actie te ondernemen, kun je je richten tot de Huurcommissie in het geval van sociale huur of juridische stappen overwegen als je huurt in de vrije sector. Het is belangrijk om alle communicatie met de verhuurder en de ondernomen stappen goed te documenteren. Een rechter kan de verhuurder dwingen het onderhoud te plegen, of kan beslissen dat je het onderhoud zelf kunt laten uitvoeren, op kosten van de verhuurder.

Conclusie

Als huurder van een woning met een cv-ketel die deel uitmaakt van je huurovereenkomst, is het belangrijk om te weten dat je recht hebt op een goed functionerende verwarming. Bij problemen dien je eerst je verhuurder te benaderen voor een oplossing. Mocht deze niet meewerken, dan zijn er juridische wegen die je kunt bewandelen om alsnog je recht te halen.