Hoe kan ik omgaan met een muizenplaag in mijn huis?

"Ik heb last van een hardnekkige muizenplaag in mijn huurwoning. Hoe kan ik dit het beste aanpakken en in hoeverre is mijn verhuurder verantwoordelijk voor de bestrijding van deze plaag?"


Als huurder is het belangrijk te weten hoe je moet omgaan met muizenoverlast. Vaak is het aanpakken van ongedierte de verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij het een bouwkundige oorzaak heeft.

Lees ookOnderhoud huurwoning: wie doet wat?

Herken de oorzaak van de muizenplaag

Eerst moet je vaststellen of de muizenoverlast een bouwkundige oorzaak heeft. Zijn er gaten of kieren waar de muizen doorheen komen? Als dat het geval is, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Het is belangrijk dit schriftelijk aan de verhuurder te melden.

Muizenplaag als huurder zelf aanpakken

Volgens het Besluit kleine herstellingen ben je als huurder verantwoordelijk voor het bestrijden van ongedierte, "voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte". Dit betekent dat je zelf maatregelen moet treffen als het probleem niet bouwkundig is.

GerelateerdWat moet ik doen als er schimmel in mijn huis is?

''Noemenswaardige kosten'' voor verhuurder

Wanneer het bestrijden van muizen ''noemenswaardige kosten'' met zich meebrengt, kun je aanspraak maken op hulp van de verhuurder. Wat ''noemenswaardig'' precies inhoudt, is echter niet duidelijk gedefinieerd. Houd dus goed bij wat je uitgeeft aan bestrijdingsmiddelen.

Een muis snuffelt aan een starbucksbeker die op de grond ligt

Documenteer het probleem

Het is van groot belang dat je de muizenoverlast en de genomen maatregelen goed documenteert. Dit kan van pas komen als je de situatie moet voorleggen aan de Huurcommissie of, in het ergste geval, aan de rechter.

Inschakelen van hulp

Indien de verhuurder niet meewerkt en de oorzaak is bouwkundig, dan kun je externe hulp inschakelen. De Huurcommissie kan een rol spelen bij geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoudsverplichtingen in de sociale huursector. Huur je in de vrije sector? Win dan juridisch advies in en stap eventueel naar de kantonrechter.

Wil jij een woning huren in 2024? Blijf hier op de hoogte van de veranderingen op de woningmarkt!