Mag mijn verhuurder de huurprijs verhogen na woningruil?

Na woningruil vraagt verhuurder Jan aan nieuwe huurder Emma om de huur te verhogen van €700 naar €800. Mag de verhuurder dit zomaar doen?


Huurwetgeving

Een verhuurder mag in bepaalde gevallen de huurprijs verhogen na woningruil, maar dit is aan regels gebonden. In Nederland is de huurverhoging gereguleerd door de huurwetgeving. Hier zijn enkele belangrijke punten:

Meer over hoe een woningruil bij een huurwoning werkt, lees je in deze blog.

  1. Jaarlijkse huurverhoging: Verhuurders mogen de huur jaarlijks verhogen, maar dit moet binnen de wettelijke grenzen blijven. Deze grenzen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.
  2. Marktconforme huur na woningruil: Bij woningruil kan de verhuurder de mogelijkheid hebben om de huur te herzien naar een marktconforme huur, vooral als de nieuwe huurder een nieuw huurcontract aangaat.
  3. Huurprijsbescherming: Huurders hebben huurprijsbescherming. Dit betekent dat een huurverhoging redelijk moet zijn en dat huurders bezwaar kunnen maken tegen een onredelijke verhoging.
  4. Liberalisatiegrens: Als de huurprijs boven de liberalisatiegrens komt, valt de woning in de vrije sector, waar andere regels voor huurverhoging gelden.
  5. Overleg en communicatie: De verhuurder moet de huurverhoging schriftelijk en tijdig communiceren aan de huurder, met inachtneming van de wettelijke termijnen en procedures.

Is het mogelijk om woningruil af te dwingen? Check het hier!

Bezwaar maken via Huurcommissie

Als huurder heb je het recht om bezwaar te maken tegen een huurverhoging die je onredelijk vindt. Dit kan via de Huurcommissie als het een sociale huurwoning betreft, of via de kantonrechter als het een vrije sector woning betreft. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen als je twijfelt over de rechtmatigheid van een huurverhoging.