Hoe lang mag je iemand in huis nemen?

Als huurder heb je over het algemeen het recht om iemand voor een korte periode bij je te laten logeren. Dit kan een vriend, familielid of zelfs een partner zijn. Vaak wordt een logeerperiode beschouwd als een tijdelijke situatie, variërend van een paar dagen tot enkele weken.


In de meeste gevallen is het niet nodig om de verhuurder op de hoogte te stellen van het logeren, tenzij dit specifiek vermeld wordt in het huurcontract.

Huisgenoten: een lange termijn verblijf

Als je van plan bent om iemand voor een langere periode in huis te nemen, zoals een huisgenoot, gelden er andere regels. In dit geval is het raadzaam om de verhuurder op de hoogte te stellen en toestemming te vragen.

Overleg met de verhuurder

Het is echter altijd verstandig om in gesprek te gaan met de verhuurder als je iemand voor langere tijd in huis wilt nemen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt mogelijke conflicten in de toekomst. Bespreek je plannen en leg uit waarom je iemand wilt laten intrekken. De verhuurder kan specifieke regels en procedures hebben die gevolgd moeten worden.

Voorkom overbewoning

Het is ook belangrijk om te controleren of er beperkingen zijn met betrekking tot het aantal personen dat in de woning mag verblijven om overbewoning te voorkomen.

LeestipSamenwonen: tips en overwegingen voor stellen en vrienden

Gevolgen inschrijving bij gemeente

Als iemand voor langere tijd bij je intrekt, en de nieuwe bewoner zich inschrijft op jouw adres bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente, is het goed om eerst bij financiele consequenties stil te staan:

  • Gevolgen huurtoeslag: Het inkomen van de medebewoner telt mee voor de huurtoeslag. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van je huurtoeslag
  • Hogere gemeentelijke en waterschapsbelasting: Als je alleen woont, betaal je belasting voor een éénpersoonshuishouden. Dit verandert naar een meerpersoonshuishouden als er iemand bij jou komt wonen en heeft gevolgen voor bijvoorbeeld je afvalstoffenheffing.
  • Hoogte van je uitkering:Als je een bijstandsuitkering ontvangt, kan de inwoning invloed hebben op de hoogte van je uitkering. De uitkering wordt dan mogelijk aangepast aan het gezamenlijke inkomen van jou en de nieuwe bewoner.

GerelateerdWanneer ben je inwonend?

Onderverhuur: extra voorzichtigheid geboden

In sommige gevallen kan het verleidelijk zijn om een deel van je huurwoning onder te verhuren om de kosten te delen. Het is echter belangrijk om hiermee voorzichtig om te gaan. Onderverhuur is in de meeste gevallen niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Meer weten? Duik snel in onze blog over je huurwoning onderverhuren!

Gevolgen illegale onderverhuur

Overtreding van deze regel over onderverhuur kan leiden tot juridische problemen en zelfs tot uitzetting. Zorg er dus altijd voor dat je de juiste procedures volgt en de verhuurder op de hoogte stelt van je plannen!