Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die wordt geheven om de kosten te dekken die verband houden met het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing wordt meestal jaarlijks in rekening gebracht aan huishoudens en is gebaseerd op verschillende factoren, zoals het aantal personen in een huishouden, de grootte van het huishouden of de grootte van de woning. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die worden gemaakt voor het inzamelen, transporteren en verwerken van het afval.

Voorbeeld van afvalstoffenheffing

Maarten woont in een twee-onder-een-kapwoning in Groningen. Aan het begin van het jaar ontvangt hij een aanslag van de gemeente met daarop de afvalstoffenheffing. Dit jaar moet hij €291 betalen. Omdat Maarten dit jaar een lager inkomen heeft door een tijdelijke werkloosheidsperiode, informeert hij bij de gemeente naar de mogelijkheid voor kwijtschelding. Na een beoordeling door de gemeente krijgt hij een gedeeltelijke kwijtschelding en hoeft hij slechts de helft van het bedrag te betalen.

LeestipKosten huurwoning: hier moet je rekening mee houden

Wanneer betaal je afvalstoffenheffing?

Elk jaar ontvang je van de gemeente waar je woont een aanslag. Hierin staat het bedrag dat je de gemeente verschuldigd bent dat jaar. Je kunt het in één keer betalen of dit in termijnen doen. Meestal wordt het bedrag dan opgedeeld in tien termijnen.

Betaalt de huurder of verhuurder afvalstoffenheffing?

De bewoner van een woning krijgt de aanslag voor de afvalstoffenheffing. In het geval van een huurwoning dat een zelfstandige woonruimte is, is dit de huurder zelf. Huur je echter maar een gedeelte van een woning, dan gaat de aanslag naar de verhuurder. Die kan op zijn beurt wel besluiten om de kosten te verwerken in de huurprijs.

Wat kost afvalstoffenheffing?

De kosten voor afvalstoffenheffing variëren per gemeente. Log in bij de Belastingdienst om jouw heffingen te achterhalen. De gemiddelde bedragen van de 10 grootste gemeenten per huishouden zetten we hieronder voor je op een rij (prijspeil 2024). Let op: het gaat hier om een gemiddelde van het tarief tussen meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens. 

Gemeente Eenpersoonshuishouden (€) Meerpersoonshuishouden (€)
Amsterdam €352 €469
Den Haag €390.12 €479.76
Utrecht €314,50 €489.35
Eindhoven €323.68 €397,68
Tilburg €291,78 €324,20
Breda €261,24 €386.86

 

Kan ik een (gedeeltelijke) kwijtschelding voor afvalstoffenheffing krijgen?

Als je niet veel inkomen hebt, kun je in sommige gevallen een kwijtschelding aanvragen. Dit doe je bij het belastingkantoor van jouw gemeente. Per geval kijkt de gemeente dan of je in aanmerking komt voor deze kwijtschelding.

Waar betaal je het meeste gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen per gemeente