Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een belasting die in sommige landen en gemeenten wordt geheven om de kosten te dekken die verband houden met het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het is een vorm van lokale belasting die door de gemeente wordt opgelegd aan de inwoners.

De afvalstoffenheffing wordt meestal jaarlijks in rekening gebracht aan huishoudens en is gebaseerd op verschillende factoren, zoals het aantal personen in een huishouden, de grootte van het huishouden of de grootte van de woning. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die worden gemaakt voor het inzamelen, transporteren en verwerken van het afval.

De kosten voor afvalverwerking kunnen verschillen afhankelijk van de gemeente en het afvalbeheersysteem dat wordt gebruikt. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld aparte containers voor verschillende soorten afval, zoals plastic, papier en groenafval, terwijl andere gemeenten een systeem van afvalsortering aan de bron hanteren.

Het doel van de afvalstoffenheffing is tweeledig. Enerzijds stimuleert het mensen om hun afval zoveel mogelijk te scheiden en te recyclen, omdat dit kan leiden tot lagere kosten voor het ophalen en verwerken van het afval. Anderzijds zorgt de heffing ervoor dat de kosten voor afvalbeheer niet volledig worden gedragen door de gemeente, maar worden verdeeld over de gebruikers van de diensten.

Het specifieke beleid en de tarieven voor afvalstoffenheffing kunnen per gemeente verschillen. Het is raadzaam om contact op te nemen met de lokale overheid of de gemeentelijke website te raadplegen voor specifieke informatie over afvalstoffenheffing in een bepaalde gemeente.

Wanneer betaal je afvalstoffenheffing?

Elk jaar ontvang je van de gemeente waar je woont een aanslag. Hierin staat het bedrag dat je de gemeente verschuldigd bent dat jaar. Je kunt het in één keer betalen of dit in termijnen doen. Meestal wordt het bedrag dan opgedeeld in tien termijnen.

Betaalt de huurder of verhuurder afvalstoffenheffing?

De bewoner van een woning krijgt de aanslag voor de afvalstoffenheffing. In het geval van een huurwoning met een eigen voordeur, is dit de huurder zelf. Huur je echter maar een gedeelte van een woning, dan gaat de aanslag naar de verhuurder. Die kan op zijn beurt wel besluiten om de kosten te verwerken in de huurprijs.

Wat kost afvalstoffenheffing?

De kosten voor afvalstoffenheffing variëren per gemeente. Log in bij de Belastingdienst om jouw heffingen te achterhalen. De bedragen van de 10 grootste gemeenten zetten we hieronder voor je op een rij (prijspeil 2020).

Gemiddelde afvalstoffenheffing in 10 grootste gemeenten van Nederland

Gemeente

Heffing

Gemeente

Heffing

Amsterdam

€ 246

Groningen

€ 283

Rotterdam

€ 336

Tilburg

€ 282

Den Haag

€ 275

Almere

€ 378

Utrecht

€ 226

Breda

€ 276

Eindhoven

€ 231

Apeldoorn

€ 319

 

Kan ik een (gedeeltelijke) kwijtschelding voor afvalstoffenheffing krijgen?

Als je niet veel inkomen hebt, kun je in sommige gevallen een kwijtschelding aanvragen. Dit doe je bij het belastingkantoor van jouw gemeente. Per geval kijkt de gemeente dan of je in aanmerking komt voor deze kwijtschelding.

Waar betaal je het meeste gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen per gemeente