Overbewoning

In Nederland is er sprake van overbewoning als er meer mensen in een woning wonen dan is toegestaan. Overbewoning houdt ook in dat er onvoldoende slaapplaatsen, sanitaire voorzieningen, of keukenruimte zijn voor alle bewoners, of dat de woonruimte niet schoon en leefbaar is.

Inhoudsopgave

  Voorbeeld van overbewoning

  Stel je een appartement van 60 m² voor in Amsterdam, waarin 8 mensen leven. De bewoners delen slechts één badkamer en een kleine keuken, wat leidt tot onvoldoende privacy en hygiëne. Dit voorbeeld illustreert typische overbewoning, waarbij te veel mensen in een te kleine ruimte leven, wat diverse problemen met zich mee kan brengen.

  LeestipKrimpende huurmarkt: 100.000 huurwoningen verdwijnen.

  Gevolgen van overbewoning

  Overbewoning kan leiden tot veiligheidsrisico's zoals brandgevaar, gezondheidsrisico's zoals infectieziekten, overlast voor de buurt, sociale problemen zoals armoede en gaat ten koste van de leefbaarheid. Deze situaties zijn niet alleen nadelig voor de bewoners zelf, maar kunnen ook een negatieve impact hebben op de omliggende gemeenschap.

  Vier jonge mensen staan in een woonkamer. Er is sprake van overbewoning.

  Oorzaken van overbewoning

  Factoren zoals een tekort aan betaalbare woningen, migratie en huurfraude dragen bij aan overbewoning. In de grote steden waar de woningnood hoog is, wordt overbewoning vaker waargenomen. Deze complexe problematiek vraagt om zowel korte- als langetermijnoplossingen.

  Aanpak en preventie van overbewoning

  Gemeenten kunnen ingrijpen door woningen onbewoonbaar te verklaren of boetes op te leggen. Preventieve maatregelen omvatten het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen en het verbeteren van de woonomstandigheden in bestaande woningen.

  Meer over de initiatieven voor meer betaalbare huurwoningen weten?

  Lees dan ook Hoe de nieuwe Huurplafondwet huurders juist in de knel brengt en meer over de Wet betaalbare huur.

  Veelgestelde vragen over overbewoning

  Hieronder vindt je enkele veelgestelde vragen en antwoorden over overbewoning.

  Wat doet de gemeente tegen overbewoning?

  De gemeente kan ingrijpen door woningen onbewoonbaar te verklaren, huurovereenkomsten te ontbinden of boetes op te leggen.

  Hoe herken ik overbewoning?

  Overbewoning is herkenbaar aan meer bewoners dan toegestaan volgens de woningbezettingsnorm, onvoldoende leefruimte, en tekorten aan essentiële voorzieningen.

  Wat zijn de risico's van overbewoning?

  Risico's omvatten veiligheids- en gezondheidsrisico's, overlast voor de buurt en sociale problemen zoals armoede.

  Is overbewoning een veelvoorkomend probleem?

  In 2022 waren er naar schatting 100.000 overbewoonde woningen in Nederland, vooral in grote steden.