Op welke manier kan ik aantonen dat ik recht heb op huurverlaging?

"Ik betaal meer dan € 577,91 voor mijn sociale huurwoning en heb een laag inkomen. Kom ik in aanmerking voor huurverlaging en hoe bewijs ik dat?"


Als je een sociale huurwoning huurt en een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor huurverlaging. Het is belangrijk dat je zelf de aanvraag doet en met de juiste documenten onderbouwt. Lees verder om te weten hoe je dit aanpakt.

Voorwaarden voor huurverlaging laag inkomen

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging in 2024, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je huurt vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of woonwagen bij een woningcorporatie.
  • Je hebt in 2023 geen huurverlaging voor lage inkomens gehad.
  • Je betaalt een kale huur die hoger is dan € 577,91 per maand.

Hoe bewijs ik mijn recht op huurverlaging?

Om je recht op huurverlaging aan te tonen, moet je bewijsstukken overleggen die je financiële situatie verduidelijken:

  1. Inkomensbewijs: Overleg salarisstroken of een uitkeringsoverzicht van de afgelopen 6 maanden. Ben je zzp'er, dan kan een verklaring van een boekhouder nodig zijn.
  2. Huishoudverklaring: Een zelf opgestelde verklaring waarin je aangeeft uit hoeveel personen je huishouden bestaat, inclusief de leeftijden van inwonende kinderen. Deze verklaring moet ondertekend en gedateerd zijn.

Meer weten over het verschil tussen een sociale huurwoning en particuliere huurwoning? Ontdek het hier!

Wat is een ''laag inkomen''?

In Nederland wordt de definitie van een ''laag inkomen'' voor huurverlaging bepaald aan de hand van vastgestelde inkomensgrenzen. Deze grenzen kunnen jaarlijks wijzigen en zijn afhankelijk van je huishoudsamenstelling. Voor 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen voor huurverlaging:

  • 1 persoon zonder AOW: maximaal € 12.420 over 6 maanden.
  • 1 persoon met AOW: maximaal € 13.215 over 6 maanden.
  • Huishouden van 2 of meer personen, zonder AOW: maximaal € 16.185 over 6 maanden.
  • Huishouden met minstens 1 persoon met AOW: maximaal € 17.575 over 6 maanden.

Aanvraagprocedure

Stuur de benodigde documenten naar je woningcorporatie om huurverlaging voor lage inkomens aan te vragen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 30 december 2024.

Geen reactie of afwijzing?

Als de woningcorporatie binnen 3 weken geen voorstel doet, neem dan contact met hen op. Wordt je verzoek afgewezen of komt er geen reactie, dan kun je een procedure starten bij de Huurcommissie.

Let op: Huurcontracten na 1 maart 2023

Belangrijk om te weten: voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kun je geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen. Deze regel is specifiek voor contracten die voor deze datum zijn gestart.

Betaal jij te veel huur? Lees hier welke stappen je kunt ondernemen!

Gevolgen voor huurtoeslag

Na huurverlaging is het belangrijk om je gewijzigde huur en eventuele inkomenswijzigingen door te geven aan de Dienst Toeslagen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van je huurtoeslag.

Huurverhoging na verlaging

Als je in 2024 huurverlaging krijgt vanwege een laag inkomen, mag je woningcorporatie de huur datzelfde jaar niet meer verhogen.