Twee volwassenen met een kind en verhuisdozen

Doelgroepencontract: wat is het en wat betekent het voor jou?

03 november 2021

Laatste update: 25 maart 2024

Afbeelding auteur

Jelle

De huidige woningmarkt is, op z’n zachtst gezegd, competitief te noemen. Om de krapte op de woningmarkt te verminderen, worden er daarom diverse creatieve oplossingen bedacht. Er is steeds meer interesse in tiny houses, er wordt vaker gekozen voor co-housing of mensen overwegen een woningruil om elders te gaan wonen. 

Inhoudsopgave

  Wat is een doelgroepcontract

  Door de aanpassing van bepaalde regels en wetgevingen is het sinds enkele jaren mogelijk voor een verhuurder om een doelgroepcontract op te stellen. Een doelgroepcontract is een huurcontract specifiek opgesteld voor een bepaalde doelgroep.

  Dit kan een groep gehandicapten, ouders, jongeren, studenten of een groot gezin zijn. Voor welke doelgroep je als verhuurder kiest, is natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en de beschikbare ruimte. Elk tijdelijk huurcontract voor de doelgroep heeft specifieke voorwaarden voor de huurders en verhuurders waaraan voldaan moet worden.

  Verschillende soorten doelgroepcontracten

  Een doelgroepcontract is niet slechts één contract dat van toepassing is op meerdere groepen mensen. Elke doelgroep heeft zijn eigen contract met specifieke voorwaarden voor de verhuur. Onderstaande doelgroepcontracten komen tegenwoordig vrij veel voor.

  1. Campuscontract

  Veel studenten zijn ongetwijfeld bekend met het campuscontract. Met het campuscontract kan een woning opgedeeld worden in zelfstandige woonunits en bewoond worden door studenten. Door de vorm van het contract wordt vastgesteld dat de woning bewoond moet worden door een student en dat de student na het afstuderen de woning zal verlaten om plaats te maken voor een nieuwe student.

  Lees meer over het campuscontract.

  2. Jongerencontract

  Een jongerencontract is een vorm van een doelgroepcontract waarbij de woning specifiek wordt verhuurd aan jongeren. Wanneer de verhuurder hiervoor kiest, wordt er contractueel vastgelegd dat de woning wordt verhuurd aan mensen tot 28 jaar oud. Een jongerencontract heeft een duur van minimaal 5 jaar en kan daarna weer met 2 jaar worden verlengd.

  3. Ouderencontract

  Een verhuurder kan er ook voor kiezen om zijn pand of panden aan te bieden als (tijdelijke) ouderenwoningen. Er zal dan contractueel moeten worden vastgelegd dat de woning enkel verhuurd mag worden aan oudere bewoners van 55 jaar of ouder of 65 jaar of ouder. Deze vorm van verhuur wordt vaak gekozen wanneer de woning zich bij uitstek leent als ouderenwoning.

  4. Contract voor grote gezinnen

  Aangezien woningruimte beperkt is, vooral in de grote steden, is het voor verhuurders aantrekkelijk om ruimere woningen aan te bieden onder een grote gezinnencontract. Er wordt dan enkel verhuurd aan grote gezinnen.

  Contractueel zal dan worden vastgesteld dat de woning enkel mag worden verhuurd aan gezinnen van minimaal 8 personen. Tijdens de huurperiode mag het aantal bewoners wel afnemen, maar er zullen minimaal 5 personen in het pand moeten wonen volgens contract.

  Groep mensen in de zee tijdens zonsondergang

  Gehandicaptencontract

  Het is ook mogelijk voor de verhuurder om een woning te verhuren aan een persoon met een handicap of een gezin met een gehandicapt gezinslid. De voorwaarde is wel dat de woning specifiek is ingericht op mensen met een handicap.

  Er zal altijd iemand met een handicap woonachtig moeten zijn in de woning en de vertrekkende huurder moet in staat zijn om een passende woonruimte te kunnen krijgen voordat er een contract met iemand anders kan worden aangegaan.

  Wat zijn je rechten

  Als huurder van een woning met doelgroepcontract zul je aan de vereisten van de doelgroep moeten voldoen. Uiteraard heb je als huurder bij een doelgroepcontract, naast bepaalde plichten, ook rechten.

  1. Verhuurduur

  Ook met een tijdelijk doelgroepcontract heb je recht op ontspannen wonen zonder angst dat het contract snel wordt ontbonden. Daarom zijn er vooraf bepaalde voorwaarden opgesteld waar je als huurder aan moet voldoen. Zolang je aan deze voorwaarden voldoet, heb je het recht van huren volgens het contract.

  2. Opzegtermijn

  Wanneer de huurder niet meer aansluit bij de doelgroep van de woning, zoals bij studenten of jongeren het geval kan zijn, kan de verhuurder de huur opzeggen. De minimale opzegtermijn is 6 maanden, maar hoe langer een persoon woonachtig is geweest in de woning, hoe langer de opzegtermijn is.

  In het geval van een gehandicaptencontract kan er pas een nieuwe bewoner worden aangewezen wanneer de oude huurder nieuwe passende woonruimte heeft gevonden.

  3. Onderhoud

  Zoals in elke andere huurwoning is de verhuurder verantwoordelijk voor het grote onderhoud aan de woning. Dagelijks onderhoud, zoals het vervangen van lampen, het uitvoeren van kleine reparaties en het schilderwerk binnenshuis, valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Maar het grote onderhoud, zoals het schilderwerk buiten, reparaties aan de gevel of het dak en het onderhoud aan de installaties, is de verantwoordelijkheid van de verhurende partij.

  Lees meer over het onderhouden van een huurwoning.

  4. Privacy

  Als huurder heb je altijd het recht op rust en privacy in jouw woning. Het is de taak van de verhuurder om dit te garanderen. Het is de verhuurder dan ook nooit toegestaan om zonder toestemming of aankondiging de woning te betreden.

  Een doelgroepcontract biedt uitkomst voor verhuurder én huurder. Het creëert woonmogelijkheden voor groepen die op de woningmarkt vaak over het hoofd worden gezien en het beschermt de rechten van de huurder en de verhuurder. Op de huidige woningmarkt is een doelgroepcontract een uitkomst voor mensen die dringend behoefte hebben aan passende woonruimte. Wees je als huurder echter wel bewust van de rechten en plichten waar je onder een doelgroepcontract aan zult moeten voldoen.

  Terug naar het overzicht