Onderhoud

Als je een woning huurt, zul je je wellicht afvragen in hoeverre je verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de woning. Is het wel jouw taak om stopcontacten te repareren of ben je enkel verantwoordelijk voor het verven van de muren binnenshuis. Om orde te scheppen in deze onderhouds-chaos, heeft de overheid het besluit kleine herstellingen genomen. Hierin staat precies wat je als huurder wel en niet hoeft te doen.

Onderhoud verhuurder

Over het algemeen geldt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het grote onderhoud van de woning en voor het onderhoud dat niet bereikbaar is voor de huurder. Kortgezegd houdt dit in dat de verhuurder zich bezighoudt met:

  • Buitenschilderwerk
  • Grote reparaties die de huurder veel geld zouden kosten
  • Onderhoud in gemeenschappelijke ruimten
  • Dure bestrijding van ongedierte (zoals kakkerlakken, houtwormen en boktorren) mits dit niet het gevolg is van nalatigheid van de huurder

Mocht de verhuurder verzaken om dit onderhoud uit te voeren, dan kan de huurder naar de huurcommissie stappen om huurverlaging af te dwingen. Deze huurverlaging zal blijven totdat de verhuurder het onderhoud heeft laten uitvoeren.

Onderhoud huurder

Zoals je waarschijnlijk al dacht, is er ook onderhoud dat voor rekening van de huurder zal komen. Dit zijn voornamelijk kleine onderhoudszaken, zoals:

  • Het vastschroeven van loszittende onderdelen, zoals stopcontactdozen, trapleuningen en dergelijke
  • Ontkalken van kalkgevoelige onderdelen
  • Vervanging van kapotte spiegels, mits de kosten gering zijn
  • Aanleggen van tuin en het onderhouden daarvan
  • Schoonhouden van ruiten binnen en buiten, mits bereikbaar voor huurder
  • Ongedierte bestrijden, mits goedkoop te regelen

Je zult als huurder dus voornamelijk goedkoop onderhoud moeten regelen waar geen specialist aan te pas hoeft te komen.

In huurcontract staat iets anders?

Staat in jouw huurcontract iets anders dan hierboven beschreven staat? Je kunt het onderhoud dan afdwingen. De verhuurder mag niet ten nadele van de huurder afwijken van het Besluit Kleine Herstellingen en zal zich hier dus aan moeten houden.