Rekenhuur

Als je recht denkt te hebben op huurtoeslag, dan zal er gevraagd worden naar de rekenhuur van je huis. Het maakt niet uit of je in een studio, appartement of eengezinswoning woont. Je zult je rekenhuur op moeten geven aan de belastingdienst, zodat ze kunnen kijken of je met je woning in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als je wil weten wat de rekenhuur is, ben je hier aan het juiste adres. Huurstunt zet de regels handig op een rij.

Wat is rekenhuur?

De rekenhuur van een woning is de kale huur samen met de servicekosten. De servicekosten mogen niet hoger zijn dan 48 euro. Aan de hand van de rekenhuur zal gekeken worden of je binnen de huurtoeslaggrens valt. Is de rekenhuur hoger dan de huurtoeslaggrens, dan heb je geen recht op huurtoeslag. Ook niet als je inkomen wel binnen de huurtoeslaggrens valt.

Wat valt onder servicekosten?

Soms betaal je meer servicekosten dan de 48 euro die in de rekenhuur-richtlijnen genoemd staat. Gelukkig betekent dit niet dat je geen recht op huurtoeslag hebt. Niet iedere kostenpost hoeft namelijk tot de rekenhuur gerekend te worden. De Wet heeft onderscheid gemaakt tussen ‘subsidiabele servicekosten’ en niet-subsidiabele servicekosten’. De subsidiabele servicekosten tellen mee voor de rekenhuur en dit zijn kosten, zoals:

  • De schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
  • Energiekosten voor de gemeenschappelijke ruimten
  • Kosten voor diensten, zoals de huismeester
  • Kosten voor onderhoud en reparaties van dienst- en recreatieruimten

Wat belangrijk is, is dat elke kostenpost meetelt voor maximaal 12 euro. Het kan zijn dat de verhuurder meer geld rekent dan die 12 euro. Dit maakt niet uit, maar voor je rekenhuur telt dan alleen de 12 euro per post mee. Deze kosten mogen samen niet meer dan 48 euro kosten en dat bedrag wordt dan bij de kale huur opgeteld.

Gevolgen servicekosten in rekenhuur

Deze constructie heeft zowel voor- als nadelen voor de huurder. Aan de ene kant kan de rekenhuur hoger uitvallen, waardoor de huurder meer huurtoeslag kan krijgen. Hierdoor is dure woonruimte toch betaalbaar. Helaas kan de rekenhuur ook zo hoog uitvallen dat de huurder juist geen recht heeft op huurtoeslag. Bij de huurtoeslag wordt namelijk gekeken naar de rekenhuur en niet naar de kale huur. Een voorbeeld om dit toe te lichten:

De kale huur van een appartement in Groningen is in 2019 677 euro. Voor de rekenhuur wordt hier nog 48 euro bij gerekend. De rekenhuur komt dan uit op een bedrag van 725 euro. De huurtoeslaggrens was in dit jaar 752,25 euro en daardoor kon de huurder geen huurtoeslag krijgen. Kijk dus goed of de rekenhuur van een appartement binnen de grenzen valt, zodat je later niet duurder uit bent dan verwacht.