Huurgarantie

Bij het aangaan van een huurcontract bij een verhuurder, kan de verhuurder je vragen om een borg te betalen of een bankgarantie te regelen. Een bankgarantie wordt ook wel een huurgarantie genoemd. Bij een bankgarantie ontvangt de verhuurder de borgsom niet, maar zet je dit op een geblokkeerde rekening bij een bank of verzekeraar.

Wat is een bankgarantie?

Kortgezegd is een bankgarantie een contract tussen de verhuurder, de huurder en de bank. De huurder zet een afgesproken bedrag op een door de bank afgesloten bankrekening. De verhuurder kan aanspraak maken op dit bedrag als:

  • De huurder niet op tijd betaalt.
  • De huurder schade maakt aan de woning

De bank zal controleren of de claim van de verhuurder klopt. Als dat inderdaad het geval is, zal de bank het bedrag uitkeren aan de verhuurder. Na afloop van het huurcontract zal de verhuurder de originele garantie en een afstandsverklaring naar de bank of verzekeraar moeten sturen. Zodra die binnen is, zal de bank of verzekeraar de garantiestelling beëindigen en het geld vrijgeven.

Kosten bankgarantie

Een bankgarantie is niet gratis voor de huurder. In veel gevallen vraagt de bank een percentage van het bedrag als provisie. Deze bedragen lopen uiteen, maar zijn over het algemeen tussen de een en twee procent.

Voordelen bankgarantie

De voordelen van een bankgarantie is dat je het geld niet rechtstreeks aan de verhuurder betaald. Je hebt dus altijd een controle-instantie tussen jou en de verhuurder in zitten. De verhuurder kan dus niet zomaar het geld houden als jij het huurcontract beëindigd. Daarbij krijg jij als huurder vaak rente over het bedrag op de rekening. De hoogte van deze rente is afhankelijk van de markt.

Nadelen bankgarantie

Het grote nadeel van de bankgarantie is dat je als huurder afhankelijk bent van de verhuurder als je het huurcontract beëindigd. De verhuurder zal het garantiebewijs en een afstandsverklaring moeten opsturen naar de bank. Wanneer hij dit doet, is volledig aan de verhuurder. Tot die tijd is het geld niet toegankelijk voor de huurder en moet de huurder het provisiebedrag blijven betalen aan de bank.

Huurwoning verkocht?

Veel huurders maken zich zorgen wat er gebeurt met de bankgarantie als de verhuurder besluit de huurwoning te verkopen. Gelukkig zijn die zorgen niet nodig, aangezien de garantiestelling gewoon meeverhuist naar de nieuwe eigenaar. Deze eigenaar is nu dus ook verantwoordelijk voor het vrijgeven van het geld als de huurovereenkomst beëindigd wordt.