Is mijn woning nu in de vrije sector terechtgekomen?

"Ik woon in een sociale huurwoning, maar na de laatste huurverhoging is mijn huur boven de sociale huurgrens gestegen. Betekent dit dat mijn woning nu tot de vrije sector behoort en wat houdt dit in voor mijn rechten als huurder?"


Het is een misvatting dat je woning automatisch in de vrije sector terechtkomt als de huur boven de sociale huurgrens stijgt. Je rechten als huurder en de regels voor huurverhoging blijven gebonden aan de voorwaarden die golden toen je je huurovereenkomst afsloot.

Wat bepaalt de sector van je huurwoning?

De sector van je woning wordt bepaald op het moment dat je de huurovereenkomst tekent. Als je huur toen onder de liberalisatiegrens lag, blijft je woning een sociale huurwoning, ongeacht latere huurverhogingen.

Overheid en huurverhogingen

Als sociale huurder ben je beschermd door overheidsregulering. Dit betekent dat er een maximale huurverhoging is die je verhuurder mag doorvoeren, vastgesteld door de overheid.

Particulier huren of een woningcorporatie: wat past bij jou?

Het puntenstelsel en de huurprijs

Het puntenstelsel bepaalt de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen. Als de huurprijs door verhogingen boven deze grens komt, heb je het recht om bezwaar te maken en de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Bezwaar maken tegen onterechte huurverhoging

Wanneer je denkt dat je huur onterecht te hoog is, kun je bezwaar maken bij de Huurcommissie. Zij kunnen een verlaging van de huurprijs afdwingen als blijkt dat de huur boven de maximale grens ligt.

Bekijk ookWaar vind ik de wettelijke bepalingen over huurrecht?

Zelf je huurprijs controleren

Het is aan te raden om zelf te controleren hoeveel punten je woning waard is en wat de bijbehorende maximale huurprijs is. Dit kun je eenvoudig doen met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.