Valt mijn woning onder het puntenstelsel voor huurprijzen?

"Ik woon al jaren in mijn appartement en heb onlangs vernomen over een puntenstelsel voor huurprijzen. Hoe weet ik of mijn woning hieronder valt en wat betekent dit voor mijn huur?"


Als huurder is het belangrijk om te weten onder welke huurvoorwaarden je valt. Of je onder het puntenstelsel valt of niet, heeft namelijk invloed op de hoogte van je huurprijs en rechten als huurder.

Wat is het puntenstelsel?

Het puntenstelsel, officieel bekend als het Woningwaarderingsstelsel (WWS), bepaalt de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen in Nederland. Dit systeem kent punten toe aan verschillende aspecten van de woning, zoals grootte, voorzieningen en locatie.

Valt mijn woning onder het puntenstelsel?

Om te bepalen of jouw woning onder het puntenstelsel valt, kijk je naar twee zaken:

  1. De datum waarop je jouw huurcontract hebt getekend.
  2. De kale huurprijs op dat moment. Als je een gereguleerd huurcontract hebt, valt je woning onder het puntenstelsel.

Ook kun je de Huur ik geliberaliseerd of gereguleerd check doen van de Woonbond. Door een paar multiple choice vragen in te vullen, krijg je zo snel antwoord op je vraag.

Hoe de maximale huurprijs van een huurwoning met het WWS wordt bepaald, ontdek je hier!

Uitzondering: de vrije sector

Woningen met een geliberaliseerd huurcontract, in de vrije sector, vallen niet onder het puntenstelsel. Hier wordt de huurprijs bepaald door de vrije markt.

Veranderingen door de Wet betaalbare huur (2024)

De nieuwe Wet betaalbare huur, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, brengt enkele veranderingen met zich mee. Zo wordt het puntenstelsel, oftewel WWS, verhoogd naar 186 punten. Dat houdt in dat de huurprijs van alle woningen tot en met 186 punten gereguleerd wordt. Het doel van deze wet is om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen, door de prijs ervan te reguleren. 

Meer over de Wet betaalbare huur, lees je ook in onze blog!

Impact op jou als huurder

Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de huurprijs van nieuwe huurcontracten. Het is belangrijk op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, zeker als je van plan bent te verhuizen of een nieuw contract aan te gaan. Lees je van tevoren dus goed in over de veranderingen op de woningmarkt in 2024.