Mogen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht?

"De woningcorporatie stuurde ons een brief over het mogelijk inhuren van een schoonmaakbedrijf voor de gemeenschappelijke ruimten. Ze zeggen dat dit alleen gebeurt als 70% van de huurders het ermee eens is. Is dat zo?"


In Nederland mogen verhuurders een voorstel doen aan huurders om een schoonmaakbedrijf voor gemeenschappelijke ruimten in te huren, de goedkeuring hangt af van een meerderheid van de huurders.

De meerderheid moet goedkeuren

Het voorstel moet de verhuurder schriftelijk aan alle bewoners doen. Wanneer een meerderheid instemd, wordt het voorstel goedgekeurd. In de wet wordt aangegeven dat dit pas gebeurt als minstens 70% van de huurders akkoord gaat. Wanneer er geen meerderheid van 70% is, gaat het voorstel niet door. 

Wil je meer weten over servicekosten en jouw rechten als huurder? Bekijk dan ook:

Servicekosten kunnen wijzigen tijdens huurperiode

Gewoonlijk worden servicekosten bij aanvang van de huur overeengekomen en opgenomen in het huurcontract. Het is echter ook mogelijk om tijdens de huurperiode nieuwe afspraken te maken over "leveringen of diensten" met de verhuurder. Daarnaast is het toegestaan om bestaande leveringen of diensten aan te passen of te annuleren.

Reageren op het voorstel is niet verplicht

 

Elke huurder heeft de vrijheid om zelf te beslissen of hij of zij geïnteresseerd is in de aangeboden service en bereid is de maandelijkse vergoeding daarvoor te betalen. Het is niet verplicht om een antwoordstrookje met een 'ja' of 'nee' terug te sturen. De verhuurder moet het percentage huurders dat instemt vergelijken met het totale aantal verhuurde woningen dat bij de aangeboden service is betrokken. Koopwoningen en leegstaande huizen worden hierbij niet meegerekend.

Acht weken voor bezwaar

 

Indien minstens 70% van de huurders akkoord is gegaan met het voorstel, is de verhuurder verplicht dit schriftelijk aan alle huurders te melden. Na deze kennisgeving hebben huurders een periode van maximaal acht weken om de rechter te verzoeken het voorstel op (on)redelijkheid te beoordelen. Als er binnen deze termijn geen stappen worden ondernomen, zijn huurders gebonden aan de overeengekomen nieuwe service en het bijbehorende voorschotbedrag.