Wat zijn onze rechten met betrekking tot onderhoud of renovatie van onze huurwoning?

Stel je huurt een appartement. De verhuurder wil graag de keuken moderniseren omdat deze verouderd is. Hij denkt aan nieuwe keukenkastjes en modernere apparatuur. Wat zijn jouw rechten als huurder? 


Rechten bij onderhoud

Als huurder heb je bepaalde rechten en plichten met betrekking tot het onderhoud en de renovatie van je huurwoning. Van de vereiste toestemming voor renovaties tot mogelijke vergoedingen bij overlast, en van het onderscheid tussen renovatie en groot onderhoud tot je rechten bij huurverhogingen na verbeteringen.

Meer weten? Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder.

Renovatie door verhuurder

Voor de renovatie van een gebouw met 10 of meer woningen of bedrijfsruimten heeft de verhuurder de toestemming nodig van ten minste 70% van de huurders. Als het om minder dan 10 woningen gaat, is jouw toestemming als individuele huurder vereist.

Redelijk voorstel

Als het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk is, dan wordt in principe van je verwacht dat je ermee instemt. Typische renovaties kunnen de installatie van een nieuwe badkamer, keuken of dubbel glas omvatten.

Vergoeding tijdens renovatie

Er kan een vergoeding worden aangeboden voor ongemakken tijdens de renovatie, zoals een tijdelijke huurverlaging. Als je door de renovatie niet in je woning kunt blijven, heb je mogelijk recht op een verhuiskostenvergoeding.

Huurverhoging

Na een renovatie kan de huur verhoogd worden, maar deze verhoging moet redelijk zijn en passen bij de renovatie. Voor sociale huurwoningen kun je bezwaar maken tegen een huurverhoging bij de Huurcommissie.

LeestipOnderhoud huurwoning: wie doet wat?

Renovatie door huurder

Als huurder heb je bepaalde mogelijkheden en beperkingen wanneer je je woning wilt renoveren. Voor elke renovatie die je als huurder wilt uitvoeren, heb je toestemming nodig van je verhuurder. Dit komt omdat de renovatie de woning permanent kan veranderen.

Soorten renovaties

Renovaties kunnen variëren van grote veranderingen, zoals het vervangen van een keuken of badkamer, tot kleinere aanpassingen zoals het schilderen van muren. Voor grotere veranderingen is de toestemming van de verhuurder cruciaal.