Mag de verhuurder zomaar de huur van mijn garagebox verhogen?

"Ik merkte onlangs dat de huur van mijn garagebox plotseling was gestegen. Ik had geen aankondiging ontvangen, alleen een hoger bedrag op mijn bankafschrift. Is dit toegestaan zonder enige waarschuwing?"


Controleer eerst je huurcontract voor de garagebox nauwkeurig. De afspraken die daar staan, zijn leidend. Als er een methode voor jaarlijkse huurverhoging is afgesproken, moet de verhuurder zich daaraan houden.

Afspraken in het contract zijn leidend

Het is essentieel om je huurcontract te controleren. Als er afspraken over huurverhoging in staan, zijn deze bindend. De verhuurder mag de huur dan verhogen volgens deze voorwaarden.

Geen wettelijke maximumhuur

Voor garageboxen geldt geen wettelijk vastgestelde maximale huurverhoging zoals bij woonruimtes. Dit betekent dat je vrij bent om zelf afspraken te maken over de huurverhoging in het huurcontract. Let dus goed op of er een vastgesteld percentage huurverhoging in het contract staat en hoe hoog dit percentage is, voordat je het contract ondertekend.

Bekijk ookWaar vind ik de wettelijke bepalingen over huurrecht?

Beperkte huurbescherming

Als huurder van een garagebox heb je minder huurbescherming in vergelijking met woonruimte. Bij een opzegging van de huur voor de garagebox door de verhuurder, heb je beperkte mogelijkheden om dit uit te stellen en zul je daarvoor altijd naar de rechter moeten stappen.

Actie ondernemen bij onjuiste huurverhoging

Als je ontdekt dat de huurverhoging niet overeenkomt met de afspraken in het contract, informeer dan schriftelijk je verhuurder. Een correcte toepassing van het contract is van groot belang. Houd de communicatie met je verhuurder open en duidelijk. Mocht je twijfels of vragen hebben over de huurverhoging, stel deze dan tijdig aan je verhuurder.

Vermoed jij dat je te veel huur betaalt? Ontdek hier wat je kunt doen!