Mag de huur ingaan voordat noodzakelijke werkzaamheden zijn afgerond?

"Ik heb een huurwoning gevonden, maar er moeten nog wat noodzakelijke werkzaamheden aan worden verricht. De verhuurder wil het huurcontract wel al laten in gaan en dus moet ik al huur betalen, terwijl ik er nog helemaal niet woon. Mag dit?"


Dit mag in pricipe wel, maar volgens de Nederlandse wetgeving is het niet gebruikelijk dat de huurder al huur betaalt voordat hij daadwerkelijk in de woning woont, vooral als er nog noodzakelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Toch komt het wel voor dat huurders een overeenkomst ondertekenen en huur betalen vanaf een bepaalde datum, zelfs als de verhuurder nog herstelwerkzaamheden moet uitvoeren.

Meer weten? Bekijk dan ook eens: Onderhoud huurwoning: wie doet wat?

Onderhoud aan een woning

Meestal gaat de huurperiode in op het moment dat de huurder daadwerkelijk gebruik kan maken van de woning. Het is niet redelijk als jij opdraait voor herstelwerkzaamheden die de verhuurder eigenlijk al van de vorige huurder had kunnen eisen. Als die vorige huurder hier blijkbaar niet aan gehouden is, is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om zelf de benodigde herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Inspecteer de woning

Het is slim om tijdens de inspectie met de opzichter goed te letten op eventuele gebreken in het huis. Meld deze direct aan de opzichter en dring aan op een afspraak voor de datum of termijn van het herstel. Als de opzichter dit niet noteert in het opleveringsrapport, is het verstandig zelf de gebreken te noteren en deze per brief aan de verhuurder te melden, met het uitdrukkelijke verzoek tot snel herstel.

Meer over je rechten en plichten als huurder, lees je in deze blog!

Recht op schadevergoeding

Als je de woning gaat huren en de opzichter heeft duidelijke gebreken gezien of kunnen zien, maar deze worden niet opgelost, heb je recht op vergoeding van mogelijke schade die hierdoor ontstaat. Het recht op huurvermindering is niet automatisch, maar kan, afhankelijk van de ernst, eventueel via de rechter worden verkregen.

Gebreken later melden

Als je gebreken later meldt, bijvoorbeeld na enige tijd in de woning te hebben gewoond, heeft de verhuurder nog steeds de verplichting om deze te verhelpen na jouw schriftelijke verzoek. Het is echter altijd verstandig om gebreken zo snel mogelijk te melden, niet alleen om schade aan je eigendommen te voorkomen, maar ook om een tijdige oplossing te bevorderen.