Drie verschillende meetlinten

Het aantal vierkante meters berekenen van een huurwoning doe je zo!

24 augustus 2020

Laatste update: 11 december 2023

Afbeelding auteur

Jelle

Een huuradvertentie is niet compleet zonder woonoppervlakte; de welbekende ‘vierkante meters’. Als aanstaand huurder wil je natuurlijk graag weten hoeveel woonruimte je straks tot je beschikking hebt. Maar hoe meet je de woonoppervlakte van een kamer, studio, appartement of woonhuis eigenlijk? Welke ruimtes mag je wel en niet meerekenen? En aan welke criteria moeten de ruimtes voldoen? Er zijn nogal wat uitzonderingen op de regel, dus geven we je bij deze graag opheldering. Want, als het gaat om woonoppervlak berekenen, is meten zeker ook weten!

Inhoudsopgave

  Wat wordt verstaan onder woonoppervlak?

  Onder woonoppervlak wordt over het algemeen het totale oppervlakte verstaan van de ruimtes in een woning die geschikt zijn om in te wonen. Het omvat meestal de oppervlakte van de leefruimtes zoals woonkamer, slaapkamers, keuken en eventuele andere kamers die bedoeld zijn voor bewoning, zoals studeerkamers of speelkamers.

  Het woonoppervlak wordt meestal uitgedrukt in vierkante meters (m²) en kan worden bepaald door de oppervlakte van elke kamer op te meten en op te tellen. Het woonoppervlak kan van invloed zijn op zaken als de huurprijs, de waarde van een woning en eventuele belastingen of vergoedingen die gebaseerd zijn op de grootte van de woning.

  Het kan ook relevant zijn bij het bepalen van de geschiktheid van een woning voor specifieke doeleinden of voor het voldoen aan bepaalde bouwvoorschriften.

  Woonoppervlakte in cijfers

  Hoeveel vierkante meters je tot je beschikking hebt, hangt sterk af van de locatie van je huurwoning. Ruim wonen wil natuurlijk iedereen, maar het blijkt dat Randstedelingen vaak genoegen moeten nemen met minder. De gemiddelde Nederland had in 2018 een woonoppervlakte van 65 m². Dit getal lag in Amsterdam aanzienlijk lager, op 49 m². Bewoners van het platteland mochten zich in de handen wrijven met gemiddeld meer dan 80 m² aan woonoppervlakte.

  Bereken de m2 en m3 van jouw woning


  Lengte x breedte

  Wil je de woonoppervlakte berekenen? Vermenigvuldig de lengte met de breedte van een ruimte. Meet hierbij van binnenmuur tot binnenmuur. Tel de vierkante meters van alle ruimtes bij elkaar op en je hebt de totale oppervlakte van een woning berekend.

  Simpel toch? Ja en nee. Het meten van een rechttoe-rechtaan-ruimte met gelijke plafonds is meestal geen enorme opgave. Maar helaas zit niet ieder pand zo eenvoudig in elkaar.

  Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen ruimtes op basis van functie, grootte, toegankelijkheid en de aanwezigheid van daglicht. Dit bepaalt of een ruimte wordt meegenomen in de woonoppervlakte die je terugziet in huuradvertenties.

  De totale oppervlakte van een woning wordt doorgaans opgedeeld in vier categorieën:

  • woonoppervlakte
  • overige inpandige ruimte
  • gebouwgebonden buitenruimte
  • externe bergruimte

  Woonoppervlakte 

  Ruimtes met een duidelijke woonfunctie worden direct meegerekend in het woonoppervlak. Dit zijn onder andere de woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en de hal. Een trapgat of vide (of een combinatie van beide) met een oppervlakte kleiner dan 4 m² hoort hier ook bij. Heeft de ruimte een plafond lager dan 1,50 meter? Dan tellen we deze niet mee.

  Hoe werkt dit ook alweer met een schuin dak? Daarvan komt vaak het ene gedeelte onder en het andere boven de anderhalve meter uit. In dit geval geldt het volgende: alles waarvan het plafond lager is dan 1,50 m reken je niet mee. Om die reden zal een zolderkamer vaak iets ruimer ogen dan het aangegeven aantal vierkante meters.

  Vanzelfsprekend hebben ruimtes die niet toegankelijk zijn voor mensen geen duidelijke woonfunctie. Een bergzolder zonder vaste trap is hier een goed voorbeeld van. Een afgewerkte zolder met een vaste trap wordt daarom weer wel meegerekend. Volg je het nog?

  Overige inpandige ruimte

  Niet iedere ruimte heeft een directe woonfunctie. Toch hoort een gang, bijkeuken, kelder, een vaste kast of meterkast vaak bij de woonoppervlakte. Dit geldt ook voor een bijkeuken, wasmachine- of cv-ruimte of pantry, mits deze verwarmd/geïsoleerd is. Zo’n ruimte dient wel te voldoen aan een aantal criteria. Anders wordt het onder ‘overige inpandige ruimtes’ geschaard en buiten beschouwing gelaten voor de woonoppervlakte.

  Dit zijn ruimtes die bouwkundig geschikt als zijn bergruimte, die niet eenvoudig toegankelijk zijn of geen daglicht krijgen. Is de ruimte 1,50 tot 2 meter hoog? Ook dan is er sprake van overige inpandige ruimte. Hier geldt echter wel een uitzondering: een ruimte lager dan 2 meter, met een aaneengesloten gedeelte hoger dan 2 meter met een oppervlakte groter dan 4,0 m² telt wel mee.

  Je zult begrijpen dat hier af en toe over te discussiëren valt. Twijfelgevallen worden dan ook meestal meegerekend bij het woonoppervlak.

  Gebouwgebonden buitenruimte

  We spreken van een ‘gebouwgebonden buitenruimte’ als deze geen vaste buitenomgrenzing heeft. Anders gezegd: een ruimte die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is door vaste wanden. Dit geldt alleen als het direct naast, op, tegen of aan de woning is gelegen. Gebouwgebonden buitenruimtes zijn o.a. balkons, terrassen, carports, veranda’s en rekenen we niet mee in de woonoppervlakte.

  Externe bergruimte

  Externe bergruimtes staan los van de woning en zijn daarmee geen onderdeel van de woonoppervlakte. Deze ruimtes hebben geen woonfunctie, zijn afsluitbaar en alleen bereikbaar door de woning te verlaten. Voorbeelden zijn vrijstaande garages, schuren en andere externe bergingen. Heeft een huurwoning een externe bergruimte? Dan is de afzonderlijke oppervlakte ervan vaak in de advertentie terug te vinden.

  Woonoppervlakte kort samengevat

  Als verhuurder wil je zo precies mogelijk te werk gaan bij het opmeten van je woning. En voor huurders is het goed om te weten hoe deze berekening tot stand komt. Daarom hieronder een korte opsomming van ruimtes die wel en niet worden meegenomen in het bepalen van de woonoppervlakte.

  De volgende ruimtes worden meegerekend bij het bepalen van het woonoppervlak:

  • Slaapkamers
  • Badkamer
  • Keuken
  • Woonkamer
  • Gang
  • Inkomhal
  • Afgewerkte zolder met een vaste trap
  • Kamers met een minimale hoogte van 1,5 meter

  De volgende ruimtes worden niet meegerekend bij het bepalen van de woonoppervlakte:

  • Garage
  • Kelder
  • Bergruimte
  • Tuin
  • Oprit
  • Trappen
  • Carport
  • Ingebouwde kasten

  Op je gemak alles doorlezen? Bekijk de meetinstructies van het NVM.

  Terug naar het overzicht