Rechten en plichten bij antikraak wonen

Rechten en plichten bij antikraak wonen

09 december 2022

In Nederland mogen leegstaande woningen niet opengebroken worden voor bewoning. Om te voorkomen dat panden gekraakt worden is de Leegstandwet in het leven geroepen. Sinds de invoering van deze wet mogen leegstaande woningen, met een vergunning van de gemeente, verhuurd worden. Deze vorm van wonen wordt ook wel antikraak genoemd. Bij een antikraakregeling is er officieel geen sprake van huren omdat de bewoners de woning niet huren, maar in bruikleen krijgen. Het voordeel van antikraak wonen is dat het goedkoop is en gauw geregeld kan zijn. Onderhoudswerkzaamheden vallen bovendien onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Het nadeel van antikraak wonen is dat je de woning na de beëindiging van de bruikleenovereenkomst soms binnen enkele weken moet verlaten en je dus van te voren niet weet hoelang je er mag blijven. In deze blog lees je meer over de rechten en plichten bij antikraak wonen.

De invoering van de Leegstandwet

De Leegstandwet maakt het mogelijk dat leegstaand vastgoed zoals woningen die gesloopt, gerenoveerd of verkocht worden tijdelijk verhuurd mogen worden. De verhuurder moet hiervoor wel een vergunning aanvragen bij de gemeente. Zo kan een huiseigenaar bijvoorbeeld nog verdienen aan zijn woning als deze te koop staat, door deze tijdelijk te verhuren. Ook woonruimte in een gebouw zoals een kantoor of een school die in afwachting is van een andere bestemming mag tijdelijk verhuurd worden.

Rechten bij antikraak wonen

Antikraak wonen is vaak goedkoop. Daarom is de tijdelijke huur van een leegstaande woning of bedrijfspand soms aantrekkelijk voor jongeren en studenten. Voor huiseigenaren die hun pand graag willen beschermen kan een antikraakregeling ook een goede oplossing zijn. Soms wordt er geen vergoeding gevraagd voor de tijdelijke verhuur van een antikraakpand, maar betalen de bewoners in natura door klussen te doen. Dit wordt dan opgenomen in de tijdelijke huurovereenkomst. Hierbij kun je denken aan het bewaken van het terrein rondom de leegstaande gebouwen, tuinonderhoud of klussen in het pand. Ook dit maakt anti kraak wonen voor sommige mensen aantrekkelijk.

Plichten bij antikraak wonen

Om antikraak te mogen wonen moet je minstens achttien jaar zijn. Verder moet je in het bezit zijn van een Nederlandse identiteit of een verblijfsvergunning. Ook moet je een minimuminkomen hebben, een inboedelverzekering en een brandveiligheidspakket. Net als in een huurwoning mag je aan een antikraakwoning niks veranderen. Bovendien zijn huisdieren en kinderen in een antikraakwoning niet toegestaan. De eigenaar mag de antikraakwoning ten allen tijde betreden en de antikraakregeling kan door de korte opzegtermijn gauw weer beëindigd worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een nieuwe bestemming gevonden is voor het pand. Soms weet je dus van te voren niet hoelang je in een antikraakpand kan blijven wonen. Dit kan twee jaar zijn, maar in principe ook twee weken. Als je van vastigheid houdt en toe bent aan gezinsuitbreiding is antikraakwonen dan ook geen goed idee. Woon je antikraak, dan heb je geen recht op huurbescherming en huurtoeslag. Je moet dus zelf voor vervangende woonruimte zoeken als de bruikleenovereenkomst wordt beëindigd.