drie paar schoenen op een deurmat

Gezinnen komen eerder in aanmerking voor sociale huurwoning

31 december 2020

Laatste update: 22 maart 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Eerder deze maand stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om gezinnen eerder in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning. Voor meerpersoonshuishoudens moet het vanaf 2022 makkelijker worden om betaalbare woonruimte te vinden via een woningcorporatie. Het wetsvoorstel om huurders een tijdelijke huurkorting te geven werd ook aangenomen. Beide wetsvoorstellen liggen nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Inhoudsopgave

  Inkomensgrens gezinnen

  Het voorstel is om de inkomensgrens voor gezinnen vanaf 2022 voor drie jaar te verhogen. Dit getal zou dan gaan van 39.055 euro in 2020 naar 43.126 euro in 2022. Daarmee worden gezinnen tegemoetgekomen die een laag middeninkomen hebben, maar onvoldoende financiële mogelijkheden voor de vrije sector. Voor deze groep huurders moet het eenvoudiger worden om een betaalbare woning te vinden. Voor eenpersoonshuishoudens blijft de grens onveranderd, op 39.055.

  Huren met een modaal inkomen

  In 2020 werd al bekend dat huren met een modaal inkomen nog moeilijker is geworden. Het wordt financieel steeds minder haalbaar om een betaalbare huurwoning te vinden. Huurprijzen stijgen al jaren, maar dit jaar spande de kroon met een groei van gemiddeld 2,9 procent – de grootste in zes jaar tijd. Vooral in Rotterdam en Den Haag stegen de huren naar ongekende hoogtes, respectievelijk met 4,1 en 3,6 procent. De Havenstad en de Hofstad troefden zo Amsterdam (3,5 procent) af als grootste stijgers van het jaar.

  Lokaal maatwerk

  De overheid wil woningcorporaties aanmoedigen om vanaf 2022 meer lokaal maatwerk te leveren. Als er zich een situatie voordoet waar maatwerk nodig is, moeten woningcorporaties daarop in kunnen spelen. Dit geldt met name voor gemeenten waar de woningkrapte het grootst is. Zo moet het mogelijk worden om mensen met een inkomen dat net uitkomt boven de inkomensgrens alsnog een sociale huurwoning toe te wijzen.

  Denk bijvoorbeeld aan mensen met essentiële beroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen of medewerkers in de kinderopvang. De zogeheten ‘lokale vrije toewijzingsruimte’ staat momenteel nog op 10 procent. Als het voorstel wordt goedgekeurd, kan dit worden verhoogd naar 15 procent. De standaard toewijzingsruimte – voor wanneer geen maatwerk nodig is – gaat dan naar 7,5 procent.

  Oud Hollandse Rijtjeshuizen

  Tijdelijke huurkorting

  Ook moet het mogelijk worden om huurders met tijdelijke (financiële) problemen ondersteuning te bieden, in de vorm van een tijdelijke huurkorting. Als een zelfstandig ondernemer bijvoorbeeld vanwege het coronavirus minder opdrachten kan vergaren, zal hij/zij ook beperkte inkomsten hebben.

  Zelfstandigen kunnen dan in aanmerking komen voor een tijdelijke korting op de huur. Ook voor huurders die voor langere tijd minder inkomsten hebben, kan dit een oplossing bieden. Dankzij deze tijdelijke huurkorting krijgen huurders de ruimte om op zoek te gaan naar een huurwoning die beter past bij hun inkomen.

  Verduurzamen huurwoningmarkt

  Om mensen die baat hebben bij een sociale huurwoning op weg te helpen, worden huurverhogingen voor hogere inkomens mogelijk. Meerpersoonshuishoudens met meer dan twee keer het modaal inkomen mogen een huurverhoging krijgen van maximaal 100 euro.

  Voor eenpersoonshuishouden met een inkomen boven de 45.938 euro mag de huur met maximaal 50 euro worden verhoogd. Op die manier draagt deze groep bij aan het verduurzamen van de huurwoningmarkt. Huren moeten zo betaalbaar blijven voor mensen met lagere inkomens.

  Er kan ook worden gekozen om door te stromen naar een woning die beter past bij hun (relatief hoge) inkomen, en zo eerder woningen vrij te maken voor woningzoekenden die nu nog op een wachtlijst staan.

  Terug naar het overzicht