Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) zijn wijzigingen of toevoegingen in of aan een huurwoning die door de huurder zelf zijn gedaan. Dit kan variëren van relatief kleine aanpassingen zoals het schilderen van muren of het leggen van een nieuwe vloer, tot grotere ingrepen zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer.


Wat zijn zelf aangebrachte voorzieningen?

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) in een huurwoning zijn aanpassingen die de huurder zelf heeft gedaan om de woning naar eigen smaak en behoefte te veranderen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van ZAV:

  1. Soorten aanpassingen: Dit kunnen uiteenlopende wijzigingen zijn, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken, het veranderen van sanitair, het aanleggen van een tuin, het schilderen of behangen van muren, het leggen van nieuwe vloeren, of zelfs het toevoegen van een uitbouw of serre.
  2. Toestemming van de verhuurder: Voordat je als huurder wijzigingen aanbrengt, is het vaak vereist om toestemming te vragen aan de verhuurder. Sommige aanpassingen kunnen de verhuurder weigeren als ze de woning minder verhuurbaar maken of de waarde ervan verminderen.
  3. Kosten: De kosten van deze aanpassingen zijn meestal voor de huurder. In sommige gevallen kan er overlegd worden met de verhuurder over een mogelijke vergoeding of overname van de kosten, vooral als de aanpassingen de waarde van de woning verhogen.

Meer weten? In deze blog vertellen we alles wat je moet weten over wat je mag veranderen in een huurwoning en wat niet. 

Voorbeeld van ZAV

Een huurder, Tom, wil zijn woonkamer moderniseren. Na toestemming van zijn verhuurder, schildert hij de muren in een eigentijdse kleur en vervangt hij de oude vloerbedekking door een stijlvolle laminaatvloer. Deze zelf aangebrachte voorzieningen maken zijn huurwoning meer naar zijn smaak en verhogen het wooncomfort.

Einde huurcontract

Bij het beëindigen van het huurcontract kunnen er afspraken zijn over het achterlaten of verwijderen van de ZAV. Soms eist de verhuurder dat de woning in de oorspronkelijke staat wordt hersteld, wat kan betekenen dat de huurder de gemaakte aanpassingen moet verwijderen.

Waardevermeerdering

 In sommige gevallen kunnen ZAV de waarde van de woning verhogen. Dit kan in overleg met de verhuurder leiden tot afspraken over het achterlaten van de voorzieningen na het beëindigen van het huurcontract.

Mag een verhuurder jouw woning binnen zonder te vragen? Check het hier!


Veelgestelde vragen over Zelf Aangebrachte Voorziening

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over zelf aangebrachte voorzieningen.

Waar staat ZAV voor?

ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Wat is een ZAV aanvraag?

Een ZAV aanvraag is een verzoek van de huurder aan de verhuurder om zelf aangebrachte voorzieningen in de huurwoning te mogen uitvoeren.

Wat mag je als huurder zelf veranderen?

Als huurder mag je vaak kleine aanpassingen maken zoals schilderen of behangen, maar voor grotere veranderingen zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer is meestal toestemming van de verhuurder nodig.

Wat is een ZAV document?

Een ZAV document is een overeenkomst of formulier waarin de afspraken tussen huurder en verhuurder over de zelf aangebrachte voorzieningen zijn vastgelegd, inclusief eventuele voorwaarden en verplichtingen.