Woningverbetering

Als huurder wil je natuurlijk zo comfortabel wonen als mogelijk is. De verhuurder kan besluiten om woningverbetering door te laten voeren. Als je hier een voorstel voor krijgt, is het belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en welke gevolgen dit voor jou als huurder heeft.

Wat is woningverbetering?

Er is sprake van woningverbetering als er meer woongenot voor de huurder ontstaat. Het mag hierbij niet gaan om het vervangen of repareren van bestaande voorzieningen. Woningverbetering is altijd een toevoeging of verandering aan het huis. Zo kan er dubbel glas geïnstalleerd worden of krijgt de woning een luxere keuken. Deze dingen dragen bij aan het woongenot, omdat de woning beter geïsoleerd wordt en de bewoner kan genieten van meer luxe.

Verschil woningverbetering en onderhoud

Soms wordt woningverbetering verward met onderhoud. Zo kan een gestoffeerde woning een nieuwe vloer krijgen, omdat de oude verrot was. Het kan bijdragen aan het woongenot, maar valt onder onderhoud. Zorg er dus voor dat je goed weet wat woningverbetering is en wat niet, zodat je ook weet wat je kunt verwachten.  

Huurverhoging na woningverbetering

Wat je vooral kunt verwachten na een woningverbetering is een huurverhoging. Verhuurders mogen de huur verhogen, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Hou als huurder dus goed in de gaten of hieraan voldaan is. Zo moet de huurder altijd toestemming gegeven hebben voor de woningverbetering. Een notificatie is niet voldoende als de verhuurder ook de huur wil verhogen. Daarbij is het ook belangrijk dat de verbetering meer comfort biedt. De huurprijs mag bovendien niet hoger worden dan de maximale huurprijs. Deze huurprijs wordt berekend door te kijken naar het woningwaarderingsstelsel.

Een andere manier van een huurverhoging is door middel van een EPV. Huurder en verhuurder spreken dan een bedrag af die betaald wordt als vergoeding voor het goed isoleren van de woning. Het moet hierbij wel zijn dat de woning bijna energieneutraal gemaakt is. Meer weten?

Wat is een EPV?

Onredelijke huurverhoging?

Als je denkt dat je verhuurder de huurprijs niet juist verhoogd en dat je te veel betaald voor de woningverbetering, dan kun je een procedure starten bij de Huurcommissie. Ze zullen dan met je kijken of er inderdaad sprake is van een onredelijke huurverhoging.