WWS

WWS staat voor het WoningWaarderingsstelsel, ook wel het puntenstelsel genoemd. Het stelsel is bedoeld om huurders en verhuurders te helpen om de huurprijs van een sociale huurwoning te bepalen. Zo worden sociale huurwoningen verhuurd voor een prijs die past bij de waarde en betalen huurders niet onnodig veel. Ben je benieuwd hoe dit precies werkt? Huurstunt zocht het voor je uit.

Hoe werkt het puntenstelsel?

Het puntenstelsel is ingevoerd voor drie typen huurwoningen:

Aan de hand van de verschillende typen zijn waarderingspunten bedacht die de kwaliteit van de woonruimte bepalen. Voor elk beoordelingsonderdeel kunnen een hoeveelheid punten worden toegekend. Als een woning meer punten krijgt, betekent dit automatisch dat er een hogere huurprijs gevraagd kan worden voor de woonruimte. Het puntenaantal geeft altijd een maximale huurprijs aan. Het is dan niet toegestaan om meer huur te vragen dan dat maximumbedrag. Echter, het is wel toegestaan om een lager bedrag te vragen. Dit is aan de verhuurder zelf. Naast een maximale huurprijs, is er ook een maximale huurverhoging gebonden aan woningen die onder het puntenstelsel vallen.

Wanneer valt een woning niet onder het Woningwaarderingsstelsel?

Een woning valt buiten de maximale huurprijsberekening via WWS als de woning bij aanvang een huurprijs heeft die hoger is dan de liberalisatiegrens. In dat geval is het aan de verhuurder om de huurprijs te bepalen.

Twijfel over huurprijs?

Twijfel jij over de huurprijs van je woning en klopt jouw puntenberekening niet bij de huurprijs die de verhuurder hanteert? Je kunt in die gevallen vragen om een huurverlaging. Mocht de verhuurder niet in meegaan, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Die commissie zal dan op een onafhankelijke wijze vaststellen of jij inderdaad te veel huur betaald voor de woning.