Huurder

Een huurder is iemand die een (deel van) een woning huurt van de eigenaar van het pand. Dit kan een woningcorporatie, bedrijf of particuliere verhuurder zijn. Na het ondertekenen van het huurcontract heb je als huurder rechten en plichten. Huurstunt zet deze twee handig op papier, zodat jij precies weet wat er van de huurder verlangd wordt.

Rechten huurder

Zodra jij een huurwoning voor een onbepaalde periode huurt, heb je recht op huurbescherming en woongenot. De verhuurder dient dit te respecteren, zodat jij je nergens zorgen over hoeft te maken. Huurbescherming houdt kortgezegd in dat de verhuurder jou niet zomaar op straat mag zetten. Hier is een gerechtelijke procedure voor nodig, tenzij jij zelf akkoord gaat met de uitzetting. Onder woongenot wordt vervolgens verstaan dat jij optimaal kunt genieten van je woning. Gebreken aan de woning kunnen dit genot in de weg staan en het is dan ook aan de verhuurder om deze gebreken te verhelpen. Het is hierbij wel van belang dat deze gebreken niet door de huurder veroorzaakt zijn. Mocht de verhuurder gebreken niet verhelpen, dan kan de huurder voor zes maanden huurvermindering aanvragen via de rechter.

Plichten huurder

Als huurder heb je daarbij uiteraard ook plichten. Zo is het van belang dat je altijd op tijd de huurprijs betaalt aan de verhuurder. Doe je dit niet, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen en eisen dat je uit de woonruimte gezet wordt. De verhuurder kan al naar de rechter stappen als jij maar één dag te laat bent met de betaling. Gelukkig is het gangbaar dat de rechter het verzoek pas inwilligt als je meer dan drie maanden huur schuldig bent aan de verhuurder.

Daarnaast is het aan de huurder om de woning in dezelfde staat weer op te leveren. Mochten er dus dingen stuk gaan die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, dan is het ook aan de verhuurder om deze zaken op te lossen. Wat wel en niet onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt, vind je terug in het huurcontract. Als jij je niet gedraagt als een goede huurder, kan de verhuurder ervoor kiezen om jou uit je woning te zetten.