Markthuurbepaling

Een markthuurbepaling is een proces waarbij de huurprijs van een commercieel pand wordt vastgesteld op basis van de marktomstandigheden. Het is een methode om te bepalen hoeveel huur er moet worden betaald voor een specifiek pand, rekening houdend met factoren zoals de locatie, grootte, staat van het pand, en de vraag en aanbod in de woningmarkt.

Voorbeeld van het begrip ''markthuurbepaling''

Je bezit een appartement in Amsterdam. In plaats van een willekeurige huurprijs te vragen, onderzoek je huurprijzen van vergelijkbare appartementen in de buurt. Na je onderzoek stel je vast dat een eerlijke huurprijs voor jouw appartement €1.200 per maand is.

Hier lees je hoe de maximale huurprijs voor een huurwoning berekend wordt!

Factoren die van invloed zijn bij markthuurbepaling

Bij het bepalen van de markthuur worden vaak vergelijkbare panden in dezelfde omgeving gebruikt als referentie. Deze vergelijkingspanden worden geanalyseerd om een idee te krijgen van de huurprijzen die op dat moment gangbaar zijn. Ook kunnen er andere elementen worden meegenomen, zoals de inflatie, de algemene economische situatie en de specifieke behoeften van de verhuurder en huurder.

Markthuurbepaling door een onafhankelijke deskundige 

Het proces van markthuurbepaling kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, zoals een taxateur of een makelaar. Deze deskundige zal de relevante factoren onderzoeken en een marktwaarde bepalen op basis van de huidige marktomstandigheden. Deze marktwaarde wordt vervolgens gebruikt als basis voor het onderhandelen over de huurprijs tussen de verhuurder en de huurder.

Huurverhoging en markthuurbepaling

Als je een huurcontract gaat tekenen, is het belangrijk dat je ook op de hoogte bent van de afspraken die je maakt over de huurverhoging. Verhuurders mogen de huur jaarlijks één keer verhogen en bij sociale huurwoningen is die verhoging gebonden aan regels. Bij de vrije sector is dit niet het geval. Ga je dus een woning huren met een geliberaliseerde huurprijs, dan zul je op moeten letten of in je huurcontract een indexeringsclausule, opslagpercentage of markthuurbepaling genoemd staat.

Wist je dat...

Een markthuurbepaling, indexeringsclausule en opslagpercentage drie verschillende manieren zijn om de mate van huurverhoging vast te stellen? 

Gevolgen voor huurders

Als in jouw contract een markthuurbepaling staat, dan betekent dit dat je huurprijs eens per vijf jaar in een keer verhoogd kan worden tot de dan geldende markthuur. De verhuurder zal moeten aantonen dat vergelijkbare woningen verhuurd zijn voor die prijs en dan is het toegestaan om de huur te verhogen. Dit betekent voor de huurder dat de huurprijs in een keer met honderden euro’s omhoog kan gaan en dat kan de huurder duur komen te staan. Dit is daarom ook niet de constructie die de Woonbond als gunstig noemt. Zij raden aan om te onderhandelen over een indexeringsclausule.

Niet eens met de markthuurbepaling?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het niet eens bent met de huurverhoging die de verhuurder voorstelt. Als de verhuurder geen ander voorstel doet, dan kan hij besluiten om naar de rechter te stappen om een uitzetting af te dwingen. De rechter moet dan bepalen of de huurverhoging terecht is en of jij inderdaad het huis moet verlaten. Kijk dus goed naar je huurcontract, zodat je weet wat je kunt verwachten en probeer te onderhandelen over je huurcontract.