Verhuiskostenvergoeding

De verhuiskostenvergoeding is een financiële vergoeding die soms wordt aangeboden aan werknemers of huurders om te helpen bij de kosten van een verhuizing. Het kan worden verstrekt door een werkgever of een verhuurder, afhankelijk van de specifieke situatie.

De verhuiskostenvergoeding kan verschillende uitgaven dekken, zoals transportkosten, huurwaarborg, verhuisbedrijven, het huren van een vrachtwagen, verpakkingsmateriaal en andere gerelateerde kosten. Het bedrag en de voorwaarden van de vergoeding kunnen variëren, afhankelijk van het bedrijf of de verhuurder.

Als je noodgedwongen moet verhuizen, kun je in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding krijgen. Toch zitten hier wel wat voorwaarden aan vast en het is dus belangrijk dat je als huurder weet waar je recht op hebt.

Wanneer heb je recht op verhuiskostenvergoeding?

Je hebt als huurder recht op verhuiskostenvergoeding van de verhuurder als je oude woning gesloopt of gerenoveerd wordt. Je moet tijdens die periode niet in het huis kunnen wonen en dus ergens anders verblijven. Om aanspraak te maken op deze vergoeding maakt het niet uit of je in een vrije sector huurwoning of een sociale huurwoning woont. Alle verhuurders moeten een verhuiskostenvergoeding uitkeren als de situatie zich daarvoor leent.

Verhuiskostenvergoeding bij kamer

Als je een kamer huurt, heb je geen recht op een verhuiskostenvergoeding. Je zult dan zelf de kosten van de verhuizing moeten betalen. Je kunt natuurlijk wel altijd vragen aan de verhuurder of hij of zij je kan helpen. In sommige gevallen is de verhuurder schappelijk en zal er geholpen worden bij de verhuizing.

Dubbele vergoeding bij tijdelijke verhuizing?

Als je tijdelijk ergens anders moet wonen, zul je twee keer moeten verhuizen. Je zult ook in dit geval maar een keer verhuiskostenvergoeding krijgen. Je zult er dus zelf op moeten toezien dat je dit bedrag verdeelt over twee verhuizingen.

Vergoeding bij groot onderhoud

Als de verhuurder groot onderhoud uitvoert, kun je geen aanspraak maken op de verhuiskostenvergoeding. Nu vraag je je natuurlijk af wat groot onderhoud en wat een renovatie is. De definitie die door de Hoge Raad gesteld is voor renovatie, is: “zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging”. Er moet dus sprake zijn van vervangende nieuwbouw of een toenamen van het woongenot door gedeeltelijke vernieuwing. Er moet in ieder geval een grote verandering plaatsvinden aan de woning om te kunnen spreken van renovatie.

Verhuiskostenvergoeding 2021

Sinds 28 februari 2019 is de verhuiskostenvergoeding minimaal € 6.095 euro. Dit bedrag geldt voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Zoals hierboven al eerder genoemd werd, geldt voor bewoners van kamers geen verplichte verhuiskostenvergoeding. Als je schade hebt door de renovatie van je woning en je dit niet kunt betalen van de vergoeding, kun je proberen om de schade te verhalen op de verhuurder.

Vergoeding in natura

Het kan zijn dat je geen geld krijgt als verhuisvergoeding. De verhuurder kan ook aanbieden om de verhuizing voor je te regelen. In dat geval zul je de woning niet zelf hoeven te stofferen en schilderen en zal de verhuurder je spullen verhuizen. Natuurlijk staat het je vrij om dit aanbod te weigeren en de minimumvergoeding te vragen. De verhuurder is dan verplicht om het bedrag te betalen.