Verhuiskostenvergoeding

De verhuiskostenvergoeding is een financiële vergoeding die soms wordt aangeboden aan werknemers of huurders om te helpen bij de kosten van een verhuizing. Het kan worden verstrekt door een werkgever of een verhuurder, afhankelijk van de specifieke situatie. Toch zitten hier wel wat voorwaarden aan vast en het is dus belangrijk dat je als huurder weet waar je recht op hebt.

Voorbeeld van het begrip ''verhuiskostenvergoeding''

Els woont in een appartement in Utrecht. Ze krijgt van haar verhuurder te horen dat haar gebouw gerenoveerd wordt en dat ze tijdelijk moet verhuizen. Bij deze mededeling vermeldt de verhuurder dat Els een verhuiskostenvergoeding krijgt. Dankzij deze vergoeding kan Els de kosten van de verhuizing, zoals het inschakelen van een verhuisbedrijf, zonder zorgen dekken. Zo kan ze tijdens de renovatie ergens anders comfortabel wonen en daarna terugkeren naar haar gerenoveerde appartement.

Welke kosten worden gedekt door een verhuiskostenvergoeding?

De verhuiskostenvergoeding kan verschillende uitgaven dekken, zoals transportkosten, huurwaarborg, verhuisbedrijven, het huren van een vrachtwagen, verpakkingsmateriaal en andere gerelateerde kosten. Het bedrag en de voorwaarden van de vergoeding kunnen variëren, afhankelijk van het bedrijf of de verhuurder.

Wist je dat...

De waarborgsom voor een huurwoning vanaf 1 juli 2023 niet hoger mag zijn dan maximaal twee maanden kale huur?

Wanneer heb je recht op verhuiskostenvergoeding?

Je hebt als huurder recht op verhuiskostenvergoeding van de verhuurder als je oude woning gesloopt of gerenoveerd wordt. Je moet tijdens die periode niet in het huis kunnen wonen en dus ergens anders verblijven. Om aanspraak te maken op deze vergoeding maakt het niet uit of je in een vrije sector huurwoning of een sociale huurwoning woont, zolang het maar om een zelfstandige woonruimte gaat. Alle verhuurders moeten een verhuiskostenvergoeding uitkeren als de situatie zich daarvoor leent.

Verhuiskostenvergoeding bij een kamer

Als je een kamer huurt, heb vaak je geen recht op een verhuiskostenvergoeding omdat dit een onzelfstandige woonruimte is. Je zult dan zelf de kosten van de verhuizing moeten betalen. Je kunt natuurlijk wel altijd vragen aan de verhuurder of hij of zij je kan helpen. In sommige gevallen is de verhuurder schappelijk en zal er geholpen worden bij de verhuizing.

Dubbele vergoeding bij tijdelijke verhuizing?

Als je tijdelijk ergens anders moet wonen, zul je twee keer moeten verhuizen. Je zult ook in dit geval maar één keer verhuiskostenvergoeding krijgen. Je zult er dus zelf op moeten toezien dat je dit bedrag verdeelt over twee verhuizingen.

Binnenkort verhuizen? Met deze 12 verhuistips heb jij een stressvrije verhuizing!

Geen aanspraak bij groot onderhoud

Als de verhuurder groot onderhoud zoals een renovatie uitvoert, kun je geen aanspraak maken op de verhuiskostenvergoeding als je nog gewoon in je woning kan blijven wonen. De definitie die door de Hoge Raad gesteld is voor renovatie, is: “zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging”. Er moet dus sprake zijn van vervangende nieuwbouw of een toename van het woongenot door gedeeltelijke vernieuwing.

Vergoeding in natura

Het kan zijn dat je geen geld krijgt als verhuisvergoeding. De verhuurder kan ook aanbieden om de verhuizing voor je te regelen. In dat geval zul je de woning niet zelf hoeven te stofferen en schilderen en zal de verhuurder je spullen verhuizen. Natuurlijk staat het je vrij om dit aanbod te weigeren en de minimumvergoeding te vragen. De verhuurder is dan verplicht om het bedrag te betalen.