Aftoppingsgrens

De aftoppingsgrens heeft te maken met huurtoeslag. Het is een grens die ingesteld is om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen. Mensen met een huur boven deze grens ontvangen niet de volledige huurtoeslag meer. Op deze manier wordt gestimuleerd om een woning te huren die beter past bij het inkomen van deze mensen.

Voorbeeldsituatie van de aftoppingsgrens

Wanneer Elise op zoek gaat naar een nieuwe huurwoning, komt ze erachter dat haar inkomen recht geeft op huurtoeslag. Echter, ze moet wel rekening houden met de aftoppingsgrens. Als de huur van haar nieuwe woning boven deze grens uitkomt, krijgt ze niet de volledige huurtoeslag. De overheid heeft deze grens bepaald om te zorgen dat mensen zoals Elise een woning huren die past bij hun inkomen. Dit gebeurt om duur scheefwonen te voorkomen.

Meer over huurtoeslag in 2023 lees je in deze blog!

Wie bepaalt de aftoppingsgrens?

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In de praktijk wordt er gewerkt met twee verschillende aftoppingsgrenzen. 

Aftoppingsgrens laag en hoog

De eerste grens is voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens en wordt ook wel de aftoppingsgrens laag genoemd. De tweede aftoppingsgrens is bedoeld voor huishoudens die bestaan uit drie of meer personen.

Hoogte aftoppingsgrens 2023

De hoogte van de aftoppingsgrens laag van 2023 is voor de alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens vastgesteld op €647,19. Voor de huishoudens met drie of meer personen (de aftoppingsgrens hoog) is deze grens vastgesteld op €693,60. De grens zal pas weer gewijzigd worden op 1 januari 2024.

Hoogte aftoppingsgrens 2024

De nieuwe aftoppingsgrens laag voor 2024 is voor de alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens vastgesteld op €650,43. Voor de huishoudens met drie of meer personen (de aftoppingsgrens hoog) is deze grens vastgesteld op €697,07. De grens zal pas weer gewijzigd worden op 1 januari 2025.

De kwaliteitskortinggrens

Mensen die een huurprijs hebben onder de kwaliteitskortingsgrens (€ 452,20 in 2023) krijgen 100% huurtoeslag. Over het tweede deel tot de aftoppingsgrens krijgen de huishoudens een toeslag van 65%. Ligt je huur boven de aftoppingsgrens, maar onder de liberalisatiegrens, dan zul je bijna je volledige maandhuur zelf moeten betalen.  

Benieuwd naar de kosten van op jezelf wonen en bespaartips? Dat en meer lees je hier!

Gevolgen huurverhoging

Stel, je huurprijs wordt verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging en je huurprijs komt dan boven de aftoppingsgrens. Wat gebeurt er dan met je huursubsidie? Je blijft in dat geval wel huurtoeslag ontvangen, maar uiteindelijk zal je er wel op achteruitgaan. Over het deel dat boven de aftoppingsgrens komt te liggen, zullen mensen onder de AOW-gerechtigde leeftijd geen toeslag meer ontvangen. Voor mensen boven de AOW-gerechtigde leeftijd en mensen die alleenstaand of gehandicapt zijn, krijgen dat deel van de huurprijs voor 40% vergoed.