Wat is coöptatierecht

Coöptatierecht betekent dat de achterblijvende huurders zeggenschap hebben over wie de nieuwe huurder wordt als een huurder het huis verlaat en er een kamer vrij komt. Dit recht valt onder het huurrecht. Vooral studenten passen het coöptatierecht toe omdat nieuwe huurders van studentenhuizen gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen. Het coöptatierecht moet opgenomen zijn in het huurcontract.

Voorbeeld van het begrip ''coöptatierecht''

In een studentenhuis in Utrecht besluiten de huisgenoten dat zij gebruik willen maken van hun coöptatierecht. Dit recht is vastgelegd in hun gezamenlijk huurcontract. Wanneer Lisa het huis verlaat, mogen de overige huisgenoten, Sander en Anne, een nieuwe huurder voorstellen die goed in de groep zou passen. Zij organiseren een hospiteeravond en kiezen uiteindelijk voor Bram, die volgens hen de ideale nieuwe huisgenoot is.

Op zoek naar een kamer? Succesvol hospiteren doe je zo!

Nieuwe huurder

Het coöptatierecht is alleen van kracht als mensen een gemeenschappelijke huishouding hebben. De achterblijvende huurders mogen volgens het coöptatierecht dan een opvolgend huurder kiezen, bij studenten gebeurt dit vaak door middel van hospiteren. In de praktijk is het coöptatierecht soms niet expliciet in de huurovereenkomst vastgelegd.

Democratisch gekozen

Het coöptatierecht wordt in de praktijk onder diverse omstandigheden in de verhuur vaak in redelijkheid en billijkheid toegepast. Huisgenoten kunnen onderling verdeeld zijn over de nieuwe huurder, maar meestal wordt de nieuwe huurder democratisch gekozen door de medebewoners.

Achterblijvende huurders

Er is dus vaak sprake van het coöptatierecht als er in een studentenhuis een kamer vrij komt en de achterblijvende huurders op zoek gaan naar een nieuwe huisgenoot. Dan mogen de huurders een nieuwe huurder kiezen. Toch ontstaat er in de verhuur niet automatisch een coöptatierecht als een verhuurder door de jaren heen instemt met een huurdersvoordracht.

Binnenkort op kamers? Neem dan eens een kijkje naar onze blog en handige checklist!

Voorgedragen huurder

De verhuurder van een studentenhuis mag de opvolgende huurder niet zomaar weigeren. Wel kan de verhuurder de huursom van de vrijgekomen woonruimte vragen als er sprake is van een totale huurprijs totdat er een voorgedragen huurder is gevonden. Hierbij betalen de huurders geen huurprijs voor de afzonderlijke kamers, maar een totale huurprijs aan de verhuurder. Bij een lege kamer kan de verhuurder deze totale huurprijs blijven vragen totdat de achterblijvende huurders een voor te dragen huurder hebben gevonden.

De nieuwe huurovereenkomst

Het is aan de verhuurder om voor de voorgedragen huurder een huurovereenkomst op te stellen. Vanaf dat moment kan hij de vrijgekomen kamer verhuren aan de nieuwe huurder, die gekozen is door de huisgenoten op grond van het coöptatierecht.