Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag is een initiatief waar huurders misstanden in de huursector kunnen melden. Dit kan variëren van problemen zoals te hoge huren, slecht onderhoud, intimidatie door verhuurders, tot illegale praktijken.


Het doel van Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Het meldpunt functioneert als een belangrijk hulpmiddel voor huurders om hun rechten te beschermen en misstanden in de huursector aan de kaak te stellen. Het biedt huurders een plek om hun ervaringen met ongewenst verhuurgedrag te documenteren. Huurders kunnen advies en ondersteuning krijgen over hoe ze met hun situatie om kunnen gaan.

Voorbeeld van het Meldpunt

Een huurder, Sara, ervaart herhaaldelijk ongegrond dreigementen van uitzetting en onredelijk hoge huurverhogingen van haar verhuurder. Ze voelt zich machteloos en geïntimideerd. Om hulp en advies te zoeken over haar rechten en mogelijke stappen, besluit Sara contact op te nemen met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

LeestipWanneer mag een verhuurder een huurder uit de woning zetten?

Meldpunt is verplicht

Gemeenten in Nederland zijn verplicht om vanaf 1 januari 2024 een meldpunt te hebben voor ongewenst verhuurgedrag. Dit meldpunt is bedoeld voor huurders om klachten in te dienen over gedragingen van verhuurders die als ongewenst of ongepast worden beschouwd. Het biedt een laagdrempelige en kosteloze manier voor huurders om hun ervaringen te delen en ondersteuning te zoeken, en het maakt ook anonieme meldingen mogelijk.

Verzamelen van informatie

De verzamelde informatie van huurders kan gebruikt worden door beleidsmakers om inzicht te krijgen in de problemen op de huurmarkt en om beleid en regelgeving te verbeteren.In sommige gevallen kan het meldpunt helpen bij de handhaving van de regelgeving en het aanpakken van malafide verhuurders.

Benieuwd voor welk onderhoud een verhuurder moet zorgen? Bekijk dan eens: Onderhoud huurwoning: wie doet wat?


Veelgestelde vragen over Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot ongewenst verhuurgedrag.

Waar kan ik een klacht indienen tegen verhuurder?

Veel gemeenten hebben een meldpunt waar je klachten over je verhuurder kunt indienen, vooral als het gaat om intimidatie, onderhoudsproblemen of andere vormen van ongewenst gedrag. Bij geschillen over bijvoorbeeld de huurprijs, servicekosten, onderhoud, of de jaarlijkse huurverhoging kun je terecht bij de Huurcommissie.

Wat doen als verhuurder niets doet?

Neem contact op met je gemeente, vooral als het gaat om ernstige onderhoudsproblemen of veiligheidskwesties. Sommige gemeenten hebben specifieke procedures voor dergelijke situaties. Als het een geschil betreft over onderhoud, huurprijs of servicekosten, kun je een procedure starten bij de Huurcommissie.