Kadaster

Het Kadaster is een Nederlandse overheidsinstelling die een centrale registratie bijhoudt van vastgoed, waaronder de eigendomsgegevens van alle onroerende zaken zoals grond en gebouwen. Het Kadaster registreert ook hypotheken en andere zakelijke rechten. Deze gegevens zijn openbaar en bieden transparantie in de vastgoedmarkt, wat essentieel is voor kopers, verkopers, en huurders om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Voorbeeld 

Jasper en Mariam zijn op zoek naar een huurwoning in Amsterdam en willen meer weten over het pand dat ze op het oog hebben. Ze raadplegen het Kadaster om de eigendomsgegevens van de woning na te gaan. Hier ontdekken ze dat de woning eigendom is van een vastgoedbedrijf en dat er geen hypotheek op rust, wat hen extra zekerheid geeft over de stabiliteit van hun potentiële verhuurder.

Benieuwd naar hoe oud je huis is? Dat en meer vindt je in het Kadaster!

Het Kadaster en huurwoningen

Het Kadaster is vooral bekend om de registratie van eigendomsgegevens, maar het kan ook waardevolle informatie bieden aan huurders. Het biedt inzicht in de rechtszekerheid van een pand en of er bijvoorbeeld sprake is van beslagen of hypotheken die de verhuursituatie kunnen beïnvloeden.

Het belang van Kadastergegevens

Kadastergegevens zijn belangrijk bij de aan- en verkoop van onroerend goed (denk bijvoorbeeld aan onroerendezaakbelasting en de WOZ-waarde van een pand), maar ook huurders en verhuurders hebben baat bij deze gegevens. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de betrouwbaarheid van een verhuurder te controleren en om te zien of er beperkingen zijn die het gebruik van de huurwoning kunnen beperken.

Toegang tot Kadasterinformatie

Iedereen kan tegen betaling gegevens opvragen bij het Kadaster. Dit kan online via de website van het Kadaster, waar je informatie kunt vinden over eigendom, hypotheken, kaarten, en luchtfoto's. Zo kun je als toekomstige huurder meer te weten komen over het pand dat je wilt gaan huren.

Veelstelde vragen

Wat kan je zien in het kadaster?

Gebruikers kunnen kadastrale kaarten raadplegen om de exacte grenzen van percelen te zien, wat essentieel is voor het bepalen van erfgrenzen en het voorkomen van geschillen tussen eigenaren. 

  • Eigendomsinformatie: Wie is de eigenaar van een bepaald perceel of pand? €3,35
  • Kadastrale kaart: De exacte grenzen en locatie van percelen. Vanaf €2,05
  • Hypothecaire informatie: Informatie over hypotheken en beslagen op een perceel of pand. €3,35
  • Koopsominformatie: Verkoopprijzen van vastgoed, nuttig bij waardebepaling. €3,35
  • Historische gegevens: Eerdere transacties en wijzigingen in eigendom.
  • Grensreconstructie: Informatie voor het oplossen van geschillen over perceelgrenzen.
  • Erfdienstbaarheden: Rechten die de eigenaar van een perceel heeft op het gebruik van aangrenzende percelen (zoals recht van overpad).
  • Bestemmingsplannen: Informatie over wat er op een perceel gebouwd mag worden volgens het lokale bestemmingsplan.
  • KLIC-melding: Informatie over de locatie van ondergrondse kabels en leidingen voorafgaand aan graafwerkzaamheden.

Is het Kadaster gratis?

Je kan met je DigiD gratis al je eigen gegevens inzien. Als je geen eigenaar bent van een woning zul je moeten betalen om de informatie in te zien. Dus nee, het kadaster is niet voor iedereen gratis.