WOZ-waarde

De WOZ-waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken en is een waardebepaling voor iedere woning in Nederland, ongeacht of het om een koop- of huurwoning gaat. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde aan de hand van verkoopcijfers en kenmerken van de woning, zoals ligging, oppervlakte en inhoud.

Voorbeeld van het begrip ''WOZ-waarde''

Meneer en mevrouw Jansen ontvangen de WOZ-waarde van hun huurwoning in Zwolle van de gemeente. Deze waarde, gebaseerd op ligging, oppervlakte en inhoud, beïnvloedt hun huurprijs. Bij onenigheid kunnen ze binnen zes weken bezwaar maken, wat kan leiden tot huurverlaging.

Veel studenten en jongeren betalen te veel huur. Meer over jouw rechten en wat je kunt doen, lees je in deze blog!

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Om de WOZ-waarde van een woning te bepalen, kijkt de gemeente naar de verkoopcijfers en de kenmerken van de woning. Deze kenmerken kunnen zaken zijn, zoals:

  • Ligging
  • Oppervlakte
  • Inhoud

Aan de hand van die gegevens wordt er een schatting gemaakt van de WOZ-waarde van de betreffende woning. Het is belangrijk dat de schatting van de waarde juist is, omdat het namelijk van invloed is op een aantal andere zaken.

Hoe kom ik achter de WOZ-waarde van mijn huis?

Ben jij benieuwd wat de WOZ-waarde van jouw woning is? Vraag dit dan op bij:

  • Het online WOZ-waardeloket
  • De website Mijnoverheid.nl
  • De gemeente die de waarde van jouw woning heeft vastgesteld

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

Een WOZ-waarde is van belang voor huurders, omdat de waarde van de woning deels bepalend is voor de huurprijs van de woning. Zo kent het puntenstelsel punten toe op basis van oppervlakte en waarde. Je berekent de hoeveelheid punten als volgt: 

  1. Deel de WOZ-waarde door € 9.474.
  2. Deel de WOZ-waarde door de oppervlakte van de woning en deel de uitkomst door € 147.
  3. Tel de uitkomsten van stap 1 en 2 bij elkaar op en rond het getal af.

Let op: voor zorgwoningen en monumentenwoningen gelden andere regels.

Meer over de WOZ-waarde en het puntenstelsel weten? Lees dan snel Zo bereken je de maximale huurprijs van een huurwoning.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Heeft de gemeente een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld, maar ben jij het niet eens met de waardestijging? Je kunt binnen zes weken na dagtekening op de brief bezwaar aantekenen tegen de WOZ-beschikking. Mocht je in je gelijk gesteld worden, dan kan dit een huurverlaging tot gevolg hebben. Het is hierbij wel van belang dat je kunt onderbouwen waarom je denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.