Huurprijsplafond

Een huurprijsplafond is een maximumgrens voor de huurprijs van woningen binnen een bepaald aantal punten in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit plafond wordt vastgesteld om te zorgen dat de huurprijs in lijn blijft met de kwaliteit en kenmerken van de woning. Het is een maatregel om betaalbare woningen beschikbaar te houden voor huurders.

Voorbeeld van het begrip huurprijsplafond

Neem als voorbeeld een appartement in een grote stad met een relatief hoge WOZ-waarde, goede isolatie en voldoende vloeroppervlakte. Volgens de Wet betaalbare huur van minister De Jonge zou dit appartement vanaf 1 juli 2024, indien het onder de 187 punten in het woningwaarderingsstelsel valt, een maximale huurprijs krijgen die overeenkomt met deze punten. Dit betekent dat de huur niet hoger mag zijn dan het vastgestelde huurprijsplafond van €1000.

Ontdek hier wat de Wet betaalbare huur is.

Belang en impact van het huurprijsplafond

Het huurprijsplafond zou een cruciale rol moeten spelen in het beschermen van huurders tegen overmatige huurprijzen en draagt bij aan de stabiliteit op de woningmarkt. Met name voor huurders in de gereguleerde sector, waar de vraag naar betaalbare huurwoningen groot is, biedt dit plafond een vorm van zekerheid en bescherming tegen prijsstijgingen.

Gerelateerde blogs over de nieuwe Wet betaalbare huur:

Veelgestelde vragen over het huurprijsplafond

Meer weten over het huurprijsplafond? Bekijk dan ook eens onze veelgestelde vragen hieronder.

Wat gebeurt er als een woning boven het huurprijsplafond wordt aangeboden?

Naar verwachting treedt de Wet betaalbare huur op 1 juli 2024 in werking. Als een woning vanaf dan boven het huurprijsplafond wordt aangeboden, maar toch onder de 187 punten van het woningwaarderingsstelsel valt, kan de huurder bezwaar maken bij de Huurcommissie. De huurprijs kan dan eventueel verlaagd worden tot het vastgestelde plafond.

Geldt het huurprijsplafond ook voor bestaande huurovereenkomsten?

Ja, het huurprijsplafond kan ook van toepassing zijn op bestaande huurovereenkomsten, afhankelijk van de beoordeling van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel.

Hoe wordt het huurprijsplafond bepaald?

Het huurprijsplafond wordt bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, waarbij punten worden toegekend op basis van aspecten zoals de WOZ-waarde, grootte, energielabel en kwaliteit van de woning. Woningen onder de 187 punten vallen onder dit stelsel en het huurprijsplafond.

Wat is de invloed van het huurprijsplafond op de vrije sector?

Het huurprijsplafond heeft voornamelijk invloed op de gereguleerde sector. In de vrije sector zijn verhuurders vrijer in het bepalen van de huurprijs, maar ook daar kan de maximale huurprijs indirect worden beïnvloed door de vaststelling van het plafond in de gereguleerde sector.